Technisch ontwerp

Bij het ontwikkelen is het belangrijk om een goed technisch fundament op te zetten. Om tot een goed fundament te komen is het goed om kritisch alle mogelijke rollen, mogelijkheden en scenario's van verschillende kanten te bekijken.