Valkuilen

Waarom gaat het soms niet lekker tijdens een project? En als dat nou gebeurt, hoe kan je het dan weer vlot trekken?

Oorzaken

In de praktijk blijkt dat veel software projecten niet de beoogde doelstellingen wat betreft geld, tijd en kwaliteit bereiken. De oorzaken hiervan zijn bij veel van deze projecten gelijk en kunnen verdeeld worden over vier categorieën:

 • De verwachtingen en doelstellingen zijn niet duidelijk omschreven
 • Er ontbreekt ownership
 • Slechte of gebrekkige communicatie
 • De scope van het project wordt verkeerd ingeschat

Oplossingen

Net zoals er vier veelvoorkomende oorzaken zijn, zijn er ook vier veelvoorkomende oplossingen.

 • Formuleer heldere verwachtingen
 • Stel een Product Owner aan
 • Maak afspraken over communicatie
 • Stel kritische vragen over de scope

Hieronder leggen we elke oplossing beknopt uit.

Formuleer heldere verwachtingen

Wanneer de verwachtingen en doelstellingen voor een software project niet duidelijk zijn omschreven, weet een ontwikkelaar niet precies wat hij moet bouwen. Met de volgende vier vragen kunnen de verwachtingen worden gekaderd:

 • Wat moet er gebeuren?
 • Waarom moet dit gebeuren?
 • In welke volgorde moet dit gebeuren?
 • Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor elk van deze werkzaamheden?

Kom samen tot een concrete definitie van het doel en de wensen, zodat deze als uitgangspunt voor het project dienen.

Stel een Product Owner aan

Een gebrek aan ownership en betrokkenheid zorgt voor onduidelijkheid naarmate een project verder in het proces raakt. Stel daarom een Product Owner aan die frequent overleg voert met de ontwikkelaar of leverancier.

Een goede Product Owner voldoet aan de volgende kenmerken:

 • Kennis over het te ontwikkelen product
 • Visie op het te ontwikkelen product
 • Mandaat om namens de stakeholders beslissingen te kunnen nemen
 • Is beschikbaar voor vragen en overleg
 • Stelt kritische vragen

Maak afspraken over communicatie

Zonder effectieve communicatie mist er transparantie tussen de opdrachtgever, de ontwikkelaars en de stakeholders. Om resultaatgericht te kunnen werken is het nodig om duidelijke contactmomenten te hebben.

De aanwezigheid van een Product Owner vanuit de klant houdt niet automatisch in dat de communicatie vlot zal verlopen. Hanteer daarom duidelijke afspraken over wanneer er gecommuniceerd wordt en via welke kanalen. Zo ontstaat er een eenduidig beeld en worden frustraties vermeden.

Stel kritische vragen over de scope

De scope bepaalt welke punten binnen het project vallen en welke daarbuiten. Wanneer de scope van een project onjuist blijkt, ligt dat meestal aan de volgende oorzaken:

 • De vraagstelling van de klant was onduidelijk
 • De vraagstelling was goed, maar de schatting van de leverancier was te optimistisch
 • De schatting qua was prima, maar de leverancier daalt in prijs om een contract te winnen

Tijdens de ontwerpfase wordt het ontwerp gemaakt, ontstaat er een technisch plan en worden de definitieve requirements verder afgestemd. Zo ontstaat er een helder totaalbeeld en begint de bouw pas wanneer precies duidelijk is wat de wensen zijn.