Ontwerp verder uitwerken

Na akkoord op de wireframes en het moodboard zullen de definitieve schermen worden ontworpen. Afhankelijk van het project kan er ook gekozen worden om de schermen beschikbaar te maken als interactief prototype.

User interface

UI staat voor User Interface oftewel gebruiksomgeving. Zijn schermen logisch ingedeeld? Staan knoppen waar de gebruiker ze zou verwachten? Denk ook aan menu's, navigatie en het uitvoeren van acties. App ontwerpers hebben als doel de inrichting van de app en alle bijbehorende schermen zo overzichtelijk mogelijk te maken.

User experience

UX staat voor User Experience, oftewel gebruikerservaring. De hierboven genoemde User Interface maakt deel uit van de User Experience. Zie het als overkoepelende term voor het ontwerpen van een prettige gebruikerservaring. Een UX designer verplaatst zichzelf actief in de schoenen van gebruikers. Wat willen zij zien en op welke manier?

Als een gebruiker op een knop drukt, doet die knop dan wat er verwacht wordt? Zo is UX design een zoektocht naar passende oplossingen voor de specifieke wensen van gebruikers.

Zoektocht

Door dit soort vragen uitvoerig te testen, vanuit de eigen expertise maar ook bij externe gebruikers, komt een designer stap voor stap tot een ontwerp wat feilloos aansluit op de wensen van de eindgebruiker. Onze ontwerper noemt dit een zoektocht naar de oplossing die past bij de wensen van de gebruiker.