Wat heb je nodig om een app te laten maken?

Bij het laten maken van een app zijn scope, budget en tijd belangrijk. Door het maken van de juiste keuzes in platform, functionaliteit en kwaliteit kun je sturen op een succesvolle start. Het doel van de app speelt hierin een bepalende rol.

Jeep in ruig terrein

Bepaal wat je nodig hebt

Een app laten maken kan vergeleken worden met de aanschaf van een nieuwe auto. Als je van plan bent off-road te gaan kies je eerder een Jeep met vierwielaandrijving dan een klassieke oldtimer. Wil je echter door de smalle straatjes van Rome manoeuvreren? Dan klinkt een kleine, wendbare auto zo gek nog niet.

Uiteindelijk speelt het doel van de app een bepalende rol bij de keuzes voor platform, functionaliteit en kwaliteit.

Als het je doel is om je business te versnellen dan is het logisch dat je een oplossing zoekt die goed werkt, goed blijft werken en aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. Of je nou een Jeep of Fiat nodig hebt, je zoekt een betrouwbare oplossing.

Begin bij het begin

Bepaal eerst welk probleem je voor wie probeert op te lossen. Zo ontstaat er een helder doel waarbij een koers kan worden uitgestippeld. Maak je verwachtingen zo vroeg mogelijk bespreekbaar en duidelijk, zodat er geen ruimte voor misverstanden ontstaat.

 1. Welk probleem wil je met de app oplossen?

 2. Wie is de gebruiker van de app?

 3. Welke functionaliteit is noodzakelijk?

 4. Wat mag de oplossing kosten?

Software is a great combination between artistry and engineering.

Bill Gates

Keep it simple

Niemand wil een app laten maken die gedoemd is om te falen. Als het idee en de oplossing niet goed gedefinieerd zijn, kan er geen concreet plan worden opgesteld. Kun je op één A4-tje uitleggen welk probleem je met het idee oplost, hoe complex de oplossing is en wat de toegevoegde waarde is? Dit helpt je met overzicht scheppen én zorgt ervoor dat een expert meer houvast heeft om advies te geven. Dit ene A4-tje biedt veel waarde in het vervolg van het project.

Wat wil je bereiken?

Een goed idee alleen is niet genoeg om een succesvolle app te laten maken. Welk doel wil met het idee bereikt worden en wat voor werkzaamheden zijn er nodig om dat doel te bereiken? Formuleer hier een helder beeld van, zodat er een koers kan worden uitgestippeld richting dat doel. Vier willekeurige voorbeelden zijn:

 • Realtime inzicht in bepaalde informatie, ongeacht tijd en locatie
 • Machines op afstand besturen
 • Eenvoudig online kunnen bestellen
 • Kostenbesparing dankzij een afname van ad hoc vragen

Kenmerken van een succesvolle app

De meeste apps die in de app stores terecht komen worden nooit of slechts één keer gebruikt. Andere apps daarentegen zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. De oorzaak hiervan ligt aan verschillende aspecten. Een succesvolle app is veelal:

 • Duidelijk van toegevoegde waarde (gemak, genot of gewin)
 • De beste toepassing voor een bepaalde taak binnen jouw beoogde doelgroep
 • Goed onderhouden met een focus op continue verbetering en doorontwikkeling van de kernfunctionaliteit
 • Te herkennen aan een sterke samenhang tussen de strategie, het ontwerp, de dienstverlening, de app en alle relevante processen

Beschrijf de opdracht

Als de doelen duidelijk zijn, kun je het project voorleggen bij een expert. Kom tot een duidelijke beschrijving van de verwachtingen en gewenste features voor het project. Wat zijn de belangrijkste zaken, waarom wil je precies een app laten maken en wat ga je ermee doen? Door dit te kaderen wordt voor een technisch partner duidelijk wat de werkzaamheden zijn. Neem in het bestek de volgende zaken mee:

 • Aanleiding voor het project
 • Het probleem
 • Verwachtingen van de oplossing
 • Kaders rondom tijd, budget en techniek
 • Verwachtingen van de samenwerking

Oog voor visie

Er zal een bepaalde visie zijn bij het beoogde resultaat. De uitdaging is om die visie kleiner te maken, zodat iedereen die aan het project werkt deze begrijpt. Alleen zo kan een expert meedenken over wat er precies gedaan moet worden en daarmee sturen op een efficiënt verloop.

De visie is vaak onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Blijf deze daarom toetsen en afstemmen in het verdere vervolg. Zo kan je een app laten maken die prima werkt en nauw aansluit op de visie.

Materiaalkeuze

Een keuze voor technologie is niet te ontkomen en kan vergeleken worden met de keuze voor materiaal in de bouw. Deze keuze is er een die gemaakt kan worden op basis van meerdere factoren, zoals:

 • Gewenste kwaliteitsniveau
 • Snelheid van ontwikkeling
 • Kennis van technologie
 • Kader qua tijd en budget
 • Plannen voor de toekomst

Stel de vraag op welke platformen de oplossing moet werken. Betreft dit bijvoorbeeld een native app voor Android en iOS, of is een webapplicatie beter geschikt? Uiteindelijk gaat het erom de gebruiker de best passende ervaring te bieden. Wat er onder de motorkap draait is voor hen minder belangrijk.

Prijs, kwaliteit en levertijd

De beste prijs, de beste kwaliteit, de snelste levering; het is een illusie om te denken dat alle drie tegelijk mogelijk zijn. Wil je een app laten maken op basis van de laagste prijs, de beste prijs-kwaliteitverhouding, de snelste levering of iets anders? Het is slim om dit in een vroeg stadium aan te geven bij de experts.

In de praktijk zijn er twee keuzes die het meest gemaakt worden:

 • Sturen vanuit bepaald budget → scope en kwaliteit is flexibel
 • Sturen op bepaalde scope en kwaliteit → budget is flexibel

Scope en kwaliteit; alle werkzaamheden, functionaliteit en het afwerkingsniveau hiervan. Budget; het beschikbare budget voor het uitvoeren van de opdracht de opdracht

Door een afweging te maken tussen budget en scope per onderdeel kan er gestuurd worden binnen een kader van afspraken en verwachtingen. Zo kan er een app gemaakt worden die past bij jouw kaders en mogelijkheden.

Design, build, repeat

Door projecten op te delen in meerdere deelprojecten, is telkens duidelijk wat er in de volgende fase nodig is en gebouwd moet worden. Dit biedt de flexibiliteit om vanuit voortschrijdend inzicht de beste keuzes te maken. Bij Webuildapps hanteren we in ieder geval twee deelprojecten: de Tekentafel en de Bouw. Ons uitgangspunt is dat vakmanschap het best tot zijn recht komt wanneer de juiste mensen de juiste dingen doen, op het juiste moment.


Tekentafel

De Tekentafel omvat het visueel verder uitwerken en het afstemmen van de definitieve wensen van jouw project. Zie dit proces als een architect die begint met tekenen ver voordat de bouw van een wolkenkrabber start. Naast visuele details kan er een plan worden opgesteld voor de techniek. Het voortschrijdende inzicht wat tijdens deze fase wordt opgedaan, zorgt vaak voor nieuwe en slimme(re) keuzes over een project.

Met deze aanpak zijn de verwachtingen over en weer concreet, wat een prima vertrekpunt is om een app te laten maken. Het proces is simpel: eerst een heel goed ontwerp van de UI/UX en een gedegen plan van aanpak. Als je daar enthousiast over bent, volgt een gericht voorstel voor De Bouw.


Bouw

In het Bouwtraject wordt een ontwerp tot leven gebracht. Met precisie wordt de software gerealiseerd voor het door jouw gewenste platform (Android, iOS, en/of web). Dit gebeurt met standaardcomponenten waar dat kan en met maatwerk waar dat nodig is, altijd werkend vanuit de hoogste kwaliteitsstandaarden.

App ontwikkeling schema

Help, het gaat niet goed

Er kan veel fout gaan bij een app laten maken. Eén van de pijnpunten hieronder klinkt wellicht bekend:

 • Matige performance
 • De app crasht of er zijn bugs die telkens niet verholpen worden
 • Het is een project an sich om kleine updates en onderhoud door te voeren
 • De huidige ontwikkelaar communiceert niet of matig
 • De app valt telkens om na updates van Android en iOS
 • Het design is niet op het beoogde niveau
 • Gemaakte afspraken worden simpelweg niet nagekomen

Het is belangrijk om te kaderen wat er precies niet goed gaat. Wat is hiervan de oorzaak, wanneer komt het voor en is er een oplossing mogelijk? De partner zal er normaal voor openstaan om samen tot een oplossing te komen voor deze pijnpunten. Wees daarom niet bang om het dialoog op een duidelijke manier aan te gaan en de lucht te klaren. Als het echt niet lukt, hak dan de knoop door en zoek een ander.

Service Level Agreement (SLA)

Zonde van een investering als een app na verloop van tijd ermee stopt door achterstallig onderhoud of een gebrek aan service. Door geld en tijd te reserveren voor een SLA kan het onderste uit de kan gehaald worden wat betreft continuïteit van het product.

Als jij autopech krijgt, een APK moet laten uitvoeren of er begint een onheilspellend lampje te branden op het dashboard, dan wil je goed en vooral snel voorzien worden van de juiste ondersteuning. Wanneer je een app hebt laten maken geldt precies hetzelfde. Daarom kunnen in een SLA afspraken gemaakt worden over zaken als:

 • Responstijd, ook buiten kantooruren
 • Hoe om te gaan met updates van besturingssystemen
 • Opschalen van capaciteit bij piekmomenten, bv. tijdens een groot evenement
 • De aanpak wanneer de IT-infrastructuur van een bedrijf verandert
 • Het zoeken en vinden van de juiste oplossing bij onverhoopte problemen

Software staat nooit stil

Je hebt een app laten maken en deze staat online of in de stores. Wat gebeurt er nu?

Een software project is nooit ‘af’. De markt verandert snel en er zijn constant vernieuwingen waarop slim ingespeeld kan worden. Door feedback te blijven verzamelen van gebruikers en de ontwikkelingen in de markt te volgen, kan de gebruikerservaring en de toegevoegde waarde constant verbeterd worden.

Naast het toevoegen van branche-specifieke nieuwe features kan er ook gekozen worden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt. De wereld van apps verandert namelijk continu en brengt mogelijkheden met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan dark mode, waarmee gebruikers een donkere versie van hun apps kunnen gebruiken.

Advies inwinnen?

We hebben een overzicht gegeven van de stappen die doorlopen worden bij een app laten maken. Echter vallen niet alle details te vatten zonder er een uitgebreid boekwerk van te maken. We snappen het goed als er nog vragen zijn over bepaalde processen of als je jouw specifieke idee eens wil voorleggen.

Vraag je je af hoe wij als expert naar jouw vraagstuk kijken? Voel je vrij om het dialoog met ons aan te gaan. Dan werpen we samen een kritische blik op het idee, de visie en hoe daarmee zoveel mogelijk succes kan worden behaald.