App laten maken die impact maakt? Dat is ons vak. 🚀

Dagelijks zijn wij bezig met het maken van native apps en webapplicaties. Als start van een samenwerking beginnen we bij de tekentafel, zodat er een compleet plan ontstaat. Daarna begint de bouw en houden wij de ontwikkelde platformen gezond door onderhoud uit te voeren.

Afbeelding Webuildapps

App laten maken door Webuildapps

In de afgelopen 14 jaar hebben wij grote en kleinere organisaties mogen helpen bij hun app ontwikkeling. Via meer dan honderd apps zijn er miljoenen sessies van gebruikers geweest.

Deze ervaring geeft partijen het vertrouwen dat wij hen goed kunnen helpen bij het maken van apps en het bereiken van uitdagende doelstellingen. Apps die we ontwikkelen, willen we écht op topniveau neerzetten. Daar hebben we het meeste plezier in. Een paar voorbeelden van ons werk:

Graag leggen we uit hoe je succesvol een app kan laten maken, hoe app ontwikkeling in zijn werk gaat en wat daarvan de kosten zijn.

Afbeelding Webuildapps

Bepaal het doel van de app 🎯

Een app laten maken kan vergeleken worden met de aanschaf van een nieuwe auto. Als je van plan bent offroad te gaan kies je eerder een Jeep met vierwielaandrijving dan een klassieke oldtimer. Wil je echter door de smalle straatjes van Rome manoeuvreren? Dan klinkt een kleine, wendbare auto zo gek nog niet. 🚗

Kortom, het doel van de app speelt een bepalende rol bij de keuzes voor platform, functionaliteit en kwaliteit.

Welk doel wil met het idee bereikt worden en wat voor werkzaamheden zijn er nodig om dat doel te bereiken? Formuleer hier een helder beeld van, zodat er een koers kan worden uitgestippeld richting dat doel. Vijf voorbeelden van doelen of redenen waarom bedrijven een app laten maken zijn:

 1. Realtime inzicht in bepaalde informatie, ongeacht tijd en locatie
 2. Machines op afstand besturen
 3. Eenvoudig online kunnen bestellen
 4. Kostenbesparing dankzij slimmere administratie
 5. Klanten een extra servicekanaal bieden via de app
Afbeelding Webuildapps

Begin met één A4'tje 📝

Niemand wil een app laten maken die gedoemd is om te falen. Als het idee en de oplossing niet goed gedefinieerd zijn, kan er geen concreet plan worden opgesteld. Kun je de volgende vijf punten op één A4'tje uitleggen?

 1. Welk probleem je met het idee oplost
 2. Hoe complex de oplossing is
 3. Wie de gebruikers zijn
 4. Wat de toegevoegde waarde is voor de gebruikers
 5. Wat het verdienmodel wordt

Met deze aanvliegroute schep je overzicht en visie voor jezelf en andere betrokkenen. Dit ene A4'tje biedt veel waarde in het vervolg van het project.

Bepaal het idee en hoe de app straks concreet waarde gaat toevoegen aan jouw bedrijf. Breng daarna in kaart welk budget je bereid bent in te zetten. Daarna volgen pas keuzes zoals de juiste ontwikkelaar en technologie.

Formuleer heldere kaders

Als de doelen, het idee en de oplossing duidelijk zijn, kun je het project voorleggen bij een app ontwikkelaar. Kom tot een duidelijke beschrijving van de verwachtingen en gewenste features voor het project. Wat zijn de belangrijkste zaken, waarom wil je precies een app laten maken en wat ga je ermee doen? Door dit te kaderen wordt voor een technisch partner duidelijk wat de nodige werkzaamheden zijn. Neem in je briefing de volgende zaken mee:

 1. Aanleiding voor het project
 2. Het probleem
 3. Verwachtingen van de oplossing
 4. Kaders rondom tijd, ontwikkelkosten en techniek
 5. Verwachtingen van de samenwerking
Afbeelding Webuildapps

Beschrijf de visie rondom de app

Er zal een bepaalde visie zijn bij het beoogde resultaat. De uitdaging is om die visie kleiner te maken, zodat iedereen die aan het project werkt deze begrijpt. Alleen zo kan een app ontwikkelaar meedenken over wat er precies gebouwd moet worden en daarmee sturen op een efficiënt verloop.

De visie is vaak onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Blijf deze daarom toetsen en afstemmen in het verdere vervolg. Zo kan je een iOS, Android of web app laten maken die prima werkt, nauw aansluit op de visie en succes bereikt. 👓

Kenmerken van succesvolle apps

De meeste apps die in de app stores terecht komen worden nooit of slechts één keer gebruikt. Andere apps daarentegen zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. De oorzaak hiervan ligt aan verschillende aspecten. Een succesvolle app laten maken doe je veelal door focus te houden op de volgende zaken:

 1. Duidelijk van toegevoegde waarde, dus gemak, genot of gewin
 2. De beste toepassing voor een bepaalde taak binnen jouw beoogde doelgroep
 3. Goed onderhouden met een focus op continue verbetering en doorontwikkeling van de kernfunctionaliteit
 4. Te herkennen aan een sterke samenhang tussen de strategie, het ontwerp, de dienstverlening, de app en alle relevante processen
Afbeelding Webuildapps

Welke app technologie wordt er gebruikt? 🤖

Bij het maken van een app valt een keuze voor technologie niet te ontkomen. Deze kan vergeleken worden met de keuze voor materiaal in de bouw. De keuze is er een die gemaakt kan worden op basis van meerdere factoren, zoals:

 1. Gewenste kwaliteitsniveau
 2. Snelheid van ontwikkeling
 3. Kennis van technologie
 4. Kader qua tijd en kosten om de app te maken
 5. Plannen voor de toekomst

Op welke platformen wil je een app laten ontwikkelen? Wil je een native Android of iOS app laten maken, of is een web app laten maken een betere keuze? Uiteindelijk gaat het erom de gebruiker de best passende ervaring te bieden. Wat er onder de motorkap draait is voor hen minder belangrijk.

Afbeelding Webuildapps

Afweging tussen app prijs, kwaliteit en tijd

De beste prijs, de beste kwaliteit, de snelste levering; het is een illusie om te denken dat alle drie tegelijk mogelijk zijn. Wil je een app laten maken op basis van de laagste prijs, de beste prijs-kwaliteitverhouding, de snelste levering of iets anders? Het is raadzaam om dit in een vroeg stadium aan te geven bij de app ontwikkelaar.

In de praktijk zijn er twee keuzes die het meest gemaakt worden:

 1. Sturen vanuit bepaald budget → dan zijn scope en kwaliteit flexibel
 2. Sturen vanuit bepaalde scope en kwaliteit → dan is het budget flexibel

Door een afweging te maken tussen kosten en scope per onderdeel kan er gestuurd worden binnen een kader van afspraken en verwachtingen. Zo kan er een app gemaakt worden die past bij jouw kaders en mogelijkheden.

Afbeelding Webuildapps

App laten ontwerpen ✏️

Voor het gemak gaan we er nu vanuit dat er een samenwerking ontstaat tussen jou en de juiste app ontwikkelaar. Dan wordt het tijd voor de volgende stappen: een kick-off en de app laten ontwerpen. Bij Webuildapps noemen we dit de Tekentafel. Het voortschrijdende inzicht wat tijdens deze fase wordt opgedaan, zorgt vaak voor nieuwe en slimmere keuzes over een project.

Tijdens de Tekentafel verzamelen wij informatie, ontwerpen we de app en zorgen we voor zoveel mogelijk antwoorden. Het resultaat hiervan is dat de uitvoering van het Bouwtraject soepel kan verlopen. Zo kun je zo efficiënt mogelijk een app laten maken. Zie dit proces als een architect die begint met tekenen ver voordat de bouw van een wolkenkrabber start. De opbouw van een Tekentafeltraject is als volgt:

 1. Analyse en voorbereiding
 2. Concept ontwerp
 3. Review
 4. Volledig ontwerp
 5. (Optioneel) technisch ontwerp
 6. Controle
 7. Oplevering en bouwvoorstel

Met deze aanpak zijn de verwachtingen over en weer concreet, wat een prima vertrekpunt is om een app te laten maken. Het proces is simpel: eerst een heel goed ontwerp van de User Interface en User Experience, met daarbij een goed plan van aanpak. Als je daar enthousiast over bent, volgt een gericht voorstel voor de Bouw met een uiteenzetting van de kosten om de app te laten maken.

Afbeelding Webuildapps

App laten maken 🏗️

Alles komt in deze fase samen. Tijdens de Bouw wordt een ontwerp tot leven gebracht. De app wordt ontwikkeld voor het door jouw gewenste platform, dus Android, iOS, en/of web. Alle plannen vanuit het Tekentafeltraject worden als uitgangspunt genomen en uiteindelijk worden de apps gepubliceerd in de app stores.

Een app laten maken vangt aan met het ontwikkelen van de basis — het fundament — en hierin gaat vaak een behoorlijk deel van de ontwikkeling en kosten zitten zonder dat er veel zichtbaar is. Vergelijk het met de bouw van een huis 🏠 of wolkenkrabber. Wanneer het fundament staat ontwikkelen we per logisch onderdeel steeds een nieuw deel van de oplossing.

Vervolgens gaan we de app testen. Zodra een deel gereed is om te laten zien dan geven we hier een korte demo van en nemen we de bevindingen mee voor het vervolg. Dit herhaalt zich totdat er een resultaat staat waar iedereen enthousiast van wordt.

Als het platform door het eigen team als ‘klaar’ wordt gezien gaan we intern de gehele oplossing bekijken en toetsen aan onze kwaliteitsstandaarden. Daarna is het de eer aan de opdrachtgever om proef te draaien voordat er richting publicatie gestuurd wordt.

Afbeelding Webuildapps

Wat als het ontwikkelen van de app niet goed gaat?

Je wil een app laten maken en bent een samenwerking aangegaan. Hierin kunnen dingen fout gaan. Eén van de pijnpunten hieronder klinkt wellicht bekend:

 1. Matige performance
 2. De app crasht of er zijn bugs die telkens niet verholpen worden
 3. Het is een project an sich om kleine updates en onderhoud door te voeren
 4. De huidige ontwikkelaar communiceert niet of matig
 5. De app valt telkens om na updates van Android en iOS
 6. Het design is niet op het beoogde niveau
 7. Gemaakte afspraken rondom kosten, tijd en functionaliteit worden simpelweg niet nagekomen

Het is belangrijk om te kaderen wat er precies niet goed gaat. Wat is hiervan de oorzaak, wanneer komt het voor en is er een oplossing mogelijk? De app ontwikkelaar zal er normaal voor openstaan om samen tot een oplossing te komen voor deze pijnpunten. Wees daarom niet bang om het dialoog op een duidelijke manier aan te gaan en de lucht te klaren. Als het echt niet lukt, hak dan de knoop door en zoek een ander.🪓

Hoe verder je in het proces van een app laten maken zit, hoe meer werk het wordt om sommige dingen aan te passen... dat geldt voor app ontwikkeling én hoe er gecommuniceerd wordt.

Let op: voorkomen is beter dan genezen. Vooraf, tijdens en na de app ontwikkeling goed communiceren met de app ontwikkelaar is dan ook de eerste prioriteit. Wees niet bang om kritisch te zijn en feedback te geven. Dit kan een boel tijd en kosten besparen. Zo kan er samen geleerd worden.
Afbeelding Webuildapps

App service en onderhoud

Zonde van de kosten als een app na verloop van tijd ermee stopt door achterstallig onderhoud of een gebrek aan service. Door geld en tijd te reserveren voor een Service Level Agreement ('SLA') kan het onderste uit de kan gehaald worden wat betreft continuïteit van het product.

Als jij autopech krijgt, een APK moet laten uitvoeren of er begint een onheilspellend lampje te branden op het dashboard, dan wil je goed en vooral snel voorzien worden van de juiste ondersteuning. Bij een app laten maken geldt precies hetzelfde, je wil dat de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd worden. Daarom kunnen in een SLA 🥗 afspraken gemaakt worden over zaken als:

 1. Responstijd, ook buiten kantooruren
 2. Hoe om te gaan met updates van besturingssystemen
 3. Opschalen van capaciteit bij piekmomenten, bv. tijdens een groot evenement
 4. De aanpak wanneer de IT-infrastructuur van een bedrijf verandert
 5. Het zoeken en vinden van de juiste oplossing bij onverhoopte problemen
Afbeelding Webuildapps

Software staat nooit stil

Je hebt een app laten maken en deze staat online of in de stores. Wat gebeurt er nu?

Een software project is nooit ‘af’. De markt verandert snel en er zijn constant vernieuwingen waarop slim ingespeeld kan worden. Door feedback te blijven verzamelen van gebruikers en de ontwikkelingen in de markt te volgen, kan de gebruikerservaring en de toegevoegde waarde constant verbeterd worden. Zo kun je de app blijven (door)ontwikkelen en het onderste uit de kan halen.

Naast het toevoegen van branche-specifieke nieuwe features kan er ook gekozen worden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt. De wereld van apps verandert namelijk continu en brengt mogelijkheden met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan:

 1. Dark mode 🌙. Dit is een instelling waarbij de kleurstelling wordt omgedraaid; dus lichte kleuren worden donker en donkere kleuren worden licht. Veel mensen vinden de interfaces in dark mode visueel aantrekkelijker of ervaren het als prettiger voor hun ogen, vooral 's avonds.
 2. App clips. Zie dit als een pop-up of mini-app waarmee je snel en eenvoudig specifieke features van een app kan gebruiken, zonder de hele app te hoeven installeren. Reserveren, bestellen en betalen bijvoorbeeld.
 3. In-app reviews. Door een pop-up te presenteren waarin de gebruiker een sterrenrating kan achterlaten, kun je een forse vooruitgang boeken in de stores. Veel tevreden gebruikers laten niet zomaar een review achter, maar willen dat best doen als de app de mogelijkheid biedt. Zo steeg de app van onze partner SnelStart van 2,5 sterren uit 15 reviews naar 4,6 sterren uit meer dan 7.500 reviews ⭐. Bekijk ook onze SnelStart case study.
Afbeelding Webuildapps

Kosten app laten maken bij Webuildapps

 1. App laten ontwerpen ✏️

  De uiteindelijke kosten van een Tekentafel zijn afhankelijk van hoe groot het concept is en hoe uitgebreid je het eerste ontwerp wil opzetten. Een Tekentafel begint vanaf zo'n € 8.500 en duurt bij dat bedrag ongeveer 3 à 4 weken.

 2. App laten maken 🏗️

  De grootste kostenpost. Je kunt jouw app natuurlijk zo uitgebreid maken als je zelf wil. Beeldspraak die hier van toepassing is: een app laten maken is als het bouwen van een huis. Je kan een mooi rijtjeshuis laten maken, maar ook een villa met zwembad en butler. De kosten om een app te laten maken zijn altijd afhankelijk van de gemaakte keuzes en de grootte van het concept. De investering voor een Bouwtraject begint gemiddeld vanaf zo'n € 30.000. 💰 De duur varieert en is afhankelijk van de planning, maar houd rekening met enkele maanden.

 3. App draaiende houden

  Je betaalt 99 euro per jaar om mee te doen aan het Apple Developer Program 🍎 en eenmalig 25 dollar voor het Android Developer Program. Houd hier ook rekening met kosten voor het draaiende houden van de achterliggende beheeromgeving, veelal vanaf 250 euro per maand. Backend-as-a-Service (BaaS) is onze operationele dienstverlening rondom databases, hosting, opslag en infrastructuur van de applicatie. Hierbij verzekeren wij beschikbaarheid, up-to-date software, veiligheid en opslag van jouw data.

 4. App service en onderhoud 🔧

  Door een Service Level Agreement af te sluiten zorgen we ervoor dat jouw app regelmatig geüpdatet wordt aan de hand van nieuwe technologieën. De kosten van een SLA zijn opgebouwd uit verschillende componenten en wordt op maat ingericht, afhankelijk van de specifieke wensen. Een vuistregel voor de jaarlijkse kosten is vaak zo'n 10 tot 20% van de totale investering.

 5. App marketing

  Als de app voor intern gebruik binnen een bedrijf is zal deze minder of geen promotie nodig hebben dan wanneer je een app wil laten maken voor consumenten. Veel apps sneuvelen in de stores omdat de marketing niet in orde is. Je kan een prachtig product hebben, maar als niemand ervan weet of hoort, wat levert het dan uiteindelijk op?

 6. App doorontwikkeling 🔮

  Als je een app hebt laten maken die het eerste jaar een succes is, is dat geen garantie voor de toekomst. Je moet innoveren om relevant te blijven. Eventuele doorontwikkeling brengt kosten met zich mee. Door betrokken te blijven met de doelgroep en de app ontwikkelaar kun je nieuwe features laten toevoegen aan de app waarmee je je gebruikers tevreden houdt.

App laten maken door een expert?

We hebben een overzicht gegeven van de stappen die doorlopen worden bij een app laten maken. Echter vallen niet alle details te vatten zonder er een uitgebreid boekwerk van te maken. We snappen het goed als er nog vragen zijn over bepaalde zaken. Om je op weg te helpen, staat hieronder ook een FAQ.

Vraag je je af hoe wij als app ontwikkelaar naar jouw idee, vraag of uitdaging kijken? Kom gerust eens bij ons in de lucht, dan kijken we samen naar de mogelijkheden en hoe er zoveel mogelijk succes kan worden behaald. 🚀

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.