App offerte aanvragen? Dit moet je aanleveren

Bij het maken van een offerte of indicatie proberen we een zo goed mogelijk beeld van de kosten te geven. Hoe concreter de informatie die wij ontvangen, hoe gerichter wij antwoord kunnen geven. Met de adviezen in deze blog kun je een app offerte op maat aanvragen.

Afbeelding Webuildapps

Wat kost een app?

Deze vraag wordt ons als app ontwikkelaar vaak gesteld. Een duidelijk antwoord hierop is moeilijk te geven zonder meer te weten over de details. Door een zo volledig mogelijk beeld van de wensen bij ons aan te leveren, kunnen we een zo goed mogelijk antwoord geven over de kosten van app ontwikkeling.

Zonder goed afgebakend werkpakket zal iedere ontwikkelaar zijn eigen interpretatie op een vraagstuk loslaten, waardoor het appels met peren vergelijken wordt. Of sinaasappels met citroenen. 🍋

Een goede app laten maken begint met een goede aanvraag. In deze blog worden de punten beschreven die nodig zijn om een gerichte app offerte aan te vragen. Deze punten zijn:

 • Beschrijf de verwachting
 • Maak doel en doelgroep concreet
 • Formuleer een heldere projectscope
 • Geef het beschikbare budget aan
 • Beschrijf randvoorwaarden voor het project
Afbeelding Webuildapps

Beschrijf de verwachting

Als app ontwikkelaar vormen we graag een duidelijk beeld van wat er van ons verwacht wordt gedurende een project, zodat er een concrete indicatie gemaakt kan worden van de verwachte app ontwikkelkosten. Technisch is er veel mogelijk, maar dit blijft altijd afhankelijk van de specifieke wensen en het beschikbare budget. Beschrijf daarom zo concreet mogelijk de wensen en de precieze verwachtingen.

Maak doel en doelgroep concreet

Om een beter beeld van jouw visie en wensen te krijgen, ontvangen we graag informatie over het doel van de app en de doelgroep die de app straks gaat gebruiken. Doelen kunnen zijn:

 • Optimalisatie van interne processen (doelgroep: personeel)
 • Verbeteren klanttevredenheid (doelgroep: klanten)
 • Informeren van bezoekers bij een open dag (doelgroep: bezoekers)

Veel organisaties kennen hun doelgroep door en door en weten dan ook als geen ander wat hun behoefte is. Wil je een nieuwe markt aanboren of heb je nog geen duidelijk beeld van de beoogde doelgroep? Probeer je dan eens voor te stellen wie precies jouw klant is. Criteria die daarbij kunnen helpen zijn leeftijd, geslacht, beroep, opleidingsniveau en woonplaats.

Vervolgens formuleer je een antwoord op de volgende vragen om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de app:

 • Wat zijn de behoeftes van mijn doelgroep?
 • Welk probleem of welke problemen lost deze app op voor mijn doelgroep?
 • Is mijn eindgebruiker een onderneming (B2B) of consument (B2C)?
Afbeelding Webuildapps

Formuleer een heldere projectscope

De scope bepaalt welke punten binnen het project vallen en welke daarbuiten. Bij het formuleren van de scope beschrijf je welke functionaliteiten de app moet krijgen. Iedere functionaliteit heeft impact op het benodigde budget, de een meer dan de ander, afhankelijk van de complexiteit. We maken onderscheid tussen 3 onderdelen: functionaliteit, koppelingen en technische requirements.

Functionaliteit

Beschrijf zo volledig mogelijk wat de eindgebruiker allemaal ziet en kan doen in de app, per scherm. Bijvoorbeeld:

 • Er moet een productassortiment getoond worden. In dit scherm moeten alle producten standaard in een grid-weergave staan. De afbeeldingen die bij de producten horen moeten zo groot mogelijk zijn en er moet een optie zijn om te filteren op artikelnummer.

Zo weten wij precies wat de wensen zijn voor dit onderdeel.

Koppelingen

Gebruikt de organisatie een bepaald systeem en moet de app daarmee gekoppeld worden? Geef dan ook aan of hier al een omgeving voor is en welk systeem het betreft, dan kunnen wij inschatten hoeveel werk er verzet moet worden om een dergelijke koppeling te realiseren.

Technische requirements

Beschrijf welke technische eisen er aan het project gesteld worden. Moet de app bijvoorbeeld voor Android, iOS of beide platformen ontwikkeld worden?

Afbeelding Webuildapps

Beschikbaar budget

Door ons een indicatie te geven van het beschikbare budget, kunnen wij gericht kijken naar de mogelijkheden binnen dat budget. Bijvoorbeeld:

 • Tot € 25.000,-
 • Tussen € 30.000,- en € 40.000,-
 • In overleg te bepalen

Binnen dit kader gaan wij op zoek naar een passende oplossing. Het kan zijn dat de scope niet aansluit bij het budget. Op dat moment zal de scope moeten worden verkleind of het budget worden verhoogd.

Randvoorwaarden voor het project

Beschrijf tot slot eventuele randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het project. Denk hierbij aan tijdlijnen, kwaliteitseisen en specifieke wensen die cruciaal zijn voor de organisatie.

Gepubliceerd op 17 februari 2021

Ook interessant om te lezen

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.