Service en onderhoud

Om ervoor te zorgen dat software op het beoogde niveau blijft werken en problemen tijdig worden opgelost, kan een Service Level Agreement worden afgesloten. Zonder service- en onderhoudswerkzaamheden is de gemiddelde levensduur van een app twee jaar.

Service Level Agreement

Een Service Level Agreement of SLA is een set aan concrete afspraken over hoe er wordt omgegaan met bepaalde situaties. Zie het als een contract tussen een bedrijf en een app ontwikkelaar waarin wordt beschreven wat voor service- en onderhoudswerkzaamheden er worden uitgevoerd. Als je een app laat maken wil je immers dat deze goed blijft werken.

In vogelvlucht

Vaak zijn er in het voorstel voor de technische realisatie afspraken opgenomen over wat er gedaan wordt qua service, beheer en onderhoud. Soms volgen deze afspraken pas na oplevering van de apps. Denk bij service diensten aan bijvoorbeeld:

  • Responstijd, ook buiten kantooruren
  • Hoe om te gaan met updates van de Android en iOS besturingssystemen
  • Opschalen van capaciteit bij piekmomenten, bv. tijdens een groot evenement
  • De aanpak wanneer de IT-infrastructuur van een bedrijf verandert
  • Het zoeken en vinden van de juiste oplossing bij onverhoopte problemen

Het is makkelijker om met goede service en periodiek onderhoud de continuïteit van de software te borgen dan na een paar jaar de app een forse onderhoudsbeurt te moeten geven. Vergelijk het met het doen van de afwas: elke dag een beetje is een stuk minder werk dan een na een maand een berg aan achterstallig werk opruimen.

Resultaat en vervolg

Het resultaat van de onderhoudsfase is:

  • Een product wat op het beoogde niveau blijft presteren
  • Heldere afspraken over welke procedures er gevolgd worden

Hiermee zijn alle fases van app ontwikkeling doorlopen. Er staat nu een kwalitatief hoogwaardig product in de app stores en de continuïteit is gewaarborgd.

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.