Tekentafel

Aan de Tekentafel ontstaat een concreet beeld van het gewenste resultaat. Kritisch nadenken en toetsen aan de praktijk helpt bij het vormen van een gedegen plan. Dit plan zorgt voor een eenduidige visie en een helder uitgangspunt tijdens de bouw.

Wat is een Tekentafeltraject?

Het Tekentafeltraject omvat het visueel uitwerken en het afstemmen van de definitieve wensen van jouw project. Daarnaast wordt er een plan opgesteld voor de technische realisatie. De inzichten die tijdens deze fase worden opgedaan, zorgen voor nieuwe en vaak slimmere keuzes over een project.

Met deze aanpak zijn de verwachtingen over en weer concreet voordat er begonnen wordt met de realisatie. Het proces is simpel: eerst een heel goed ontwerp van de UI/UX en een gedegen plan van aanpak. Als je daar enthousiast over bent, volgt een voorstel voor de Bouw.

Opbouw

Elke Tekentafel start met het inventariseren van de wensen voor het project. We willen begrijpen waarom iedere feature nodig is en hoe deze van waarde is voor de gebruiker. Daarna volgt een ontwerp en finetuning tot het ontwerp perfect past bij de situatie en het gedrag van de eindgebruiker. Na goedkeuring hiervan volgt een technisch plan en voorstel voor de bouw.

 1. Analyse en voorbereiding

 2. Concept ontwerp

 3. Review

 4. Volledig ontwerp

 5. Controle

 6. Oplevering en bouwvoorstel

Toelichting per stap

 1. Analyse en voorbereiding

  Vooraf definiëren we alle requirements voor het project. We willen begrijpen waarom iedere feature nodig en waardevol is. Daarnaast zijn de kaders belangrijk waarbinnen een oplossing geboden moet worden.

 2. Concept ontwerp

  We kijken door de bril van de eindgebruiker en schetsen de meest logische flow en indeling voor iedere feature. Dit om tot een intuïtief geheel te komen wat perfect past bij de situatie en het gedrag van de gebruiker.

 3. Review

  Dit eerste concept wordt uitgebreid besproken met de klant, zodat we tijdig de juiste inzichten ontvangen en kunnen bijsturen waar nodig.

 4. Volledig ontwerp

  Wanneer de flow en indeling helder zijn, gaan we aan de slag met een uitgewerkt visueel ontwerp. Hierin blijven we zoveel mogelijk in lijn met een eventueel bestaande branding.

 5. Controle

  De eerste versie van een uitgewerkt ontwerp zal na een kritische blik bijna altijd leiden tot voortschrijdend inzicht. De bovenstaande stappen worden herhaald totdat de richting die we op willen wordt bevestigd.

 6. Oplevering en bouwvoorstel

  Nu is er een goed beeld van wat er gemaakt moet worden, hoe het moet werken en met welke inzet het plan gerealiseerd moet worden. Dit wordt uitgewerkt in een voorstel met de benodigde tijdlijnen en een begroting voor de bouw.

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.