Adviesgesprek

Tijdens een adviesgesprek bespreken we jouw uitdaging. We stellen kritische vragen om de werkelijke uitdaging te doorgronden. Samen bespreken we de mogelijkheden voor een applicatie die daadwerkelijk impact kan maken.

Wat wil je bereiken?

Je wil iets bereiken en bent benieuwd wat daarvoor de beste aanpak is. Wat je precies wil bereiken en waarom is voor ons bepalende informatie om goed in te schatten hoe we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Tijdens dit gesprek leren we elkaar beter kennen, bespreken we de uitdaging en geven we inzicht in de (on)mogelijkheden.

Voordat we zo'n gesprek voeren, vernemen we graag meer informatie over jouw uitdaging. Zo weten we in welke richting jij een oplossing zoekt. Met die kennis kunnen we gemakkelijker meedenken over de slimste aanpak. Zo kun je straks een app laten maken die succes behaalt.

Opbouw

Elk gesprek is anders en vereist specifieke vragen, maar sommige onderwerpen komen altijd aan bod. Hieronder zie je de vijf punten die standaard deel uitmaken van een adviesgesprek. Vervolgens nemen we je in vogelvlucht mee in wat er bij deze onderwerpen besproken wordt. Zo kan je met heldere verwachtingen een adviesgesprek bij ons aanvragen.

 1. Achtergrond
 2. Uitdagingen
 3. Doelen
 4. Mogelijkheden
 5. Vervolg

Toelichting per stap

 1. Achtergrond

  We beginnen met de achtergrond en omgeving van de onderneming. Door veel zinnige vragen te stellen krijgen we een goed beeld van wie jullie zijn, wat jullie doen, waarom jullie dat doen en voor wie.

 2. Uitdagingen

  Daarna bespreken we welke uitdagingen er spelen voor de onderneming. We stellen vragen over waarom deze uitdagingen precies ontstaan, zodat we goed begrijpen wat er speelt. Heel belangrijk hierbij is wie er allemaal bij betrokken zijn en vanuit welke rollen en verantwoordelijkheden.

 3. Doelen

  Je wil iets bereiken en daarom zit je bij ons aan tafel. Wat je precies wil bereiken en waarom is voor ons essentiële informatie om goed in te schatten hoe we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen.

 4. Mogelijkheden

  Met deze antwoorden gaan we verkennen welke mogelijkheden en oplossingsrichtingen er zijn. Ook bepalen we welke goed passen in het beleid van de organisatie zelf. Hierbij zijn kaders als tijdslijnen en budget een belangrijk onderdeel.

 5. Vervolg

  Op basis van het gesprek en de gemaakte keuzes maken wij een voorstel, met een inschatting van het benodigde budget en de verwachte tijdlijnen.

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.