Een helder antwoord op vragen en een duidelijke koers richting het doel

Iedere organisatie heeft een doel, een reden waarom de organisatie bestaat. Ditzelfde doel is belangrijk voor een app omdat de app zo opgezet moet worden dat deze een bijdrage levert aan de missie om het doel van de organisatie te bereiken.

Zo ziet een adviesgesprek eruit

 1. Achtergrond van de organisatie

  We starten met het bespreken van de achtergrond en omgeving van de onderneming. We stellen veel vragen om een goed beeld te krijgen van wie jullie zijn. Het is belangrijk om te weten wat jullie precies doen, waarom jullie dit doen en voor voor wie.

 2. Uitdagingen en betrokken personen

  Daarna bespreken we welke uitdagingen er spelen voor de onderneming. We stellen vragen over waarom deze uitdagingen precies ontstaan om zo goed te begrijpen wat er speelt. Heel belangrijk hierbij is wie er allemaal bij betrokken zijn en vanuit welke rollen en verantwoordelijkheden.

 3. De belangrijkste doelen vaststellen

  Je wilt iets bereiken en daarom zit je bij ons aan tafel. Wat je precies wilt bereiken en waarom is voor ons essentiële informatie om goed in te schatten hoe we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen.

 4. Verkennen welke mogelijkheden er passen

  Met deze antwoorden gaan we verkennen welke mogelijkheden en oplossingsrichtingen er zijn. Ook bepalen we welke goed passen in het beleid van de organisatie zelf. Hierbij zijn kaders als tijdslijnen en budget een belangrijk onderdeel maar ook randvoorwaarden voor een koppeling met een ander systeem.

 5. Wij maken een vrijblijvend voorstel

  Op basis van het gesprek en de gemaakte keuzes maken wij een vrijblijvend voorstel en met inschatting van het benodigde budget en de tijdslijnen om een oplossing te realiseren. In het voorstel vermelden wij ook welke stappen er nog genomen moeten worden om tot een definitief plan en offerte te komen.