Diensten

Bij ons betekent direct aan de slag gaan dat we beginnen bij stap #1: elkaar beter leren kennen. Op deze pagina lees je daar meer over en leggen we je uit welke stappen onze projecten daarna doorlopen. Zo krijg je een goed beeld van hoe we werken en is duidelijk wat je van ons kunt verwachten.

Concept

kennis
making

Voor ieder project geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is. Dit kost tijd en aandacht, maar levert vaak tijdens de uitvoering een besparing op.

Adviesgesprek

Met een adviesgesprek leren we elkaar beter kennen. Op informele wijze krijgen we hoogte van elkaar, inzicht in de uitdaging en bespreken we jouw visie.

Lees meer

Scope

Na ons gesprek komen we met een indicatie van welke werkzaamheden er nodig zijn om de uitdaging te realiseren. Denk aan welke functionaliteiten er nodig zijn, een geschatte tijdlijn en een budgetvoorstel.

Overeenkomst

Zodra beide partijen akkoord geven op het werk, de tijdlijn en het budget wordt een overeenkomst gemaakt voor het Tekentafeltraject.

Afbeelding Webuildapps

tekentafel
traject

Tijdens het Tekentafeltraject verzamelen wij informatie, maken we ontwerpen en zorgen we voor zoveel mogelijk antwoorden. Het resultaat hiervan is dat de uitvoering van het Bouwtraject soepel kan verlopen.

Kick-off

Voordat we aan de slag gaan wordt er een kick-off gesprek gepland. Zo kunnen we de details samen doornemen, nader afstemmen en helder krijgen.

Lees meer

Architectuur

Hiermee bedoelen we simpele wireframes van de schermen en functionaliteiten die in de app ontwikkeld zullen worden. Dit leidt tot een goed totaalbeeld van de benodigde werkzaamheden.

Visuele identiteit

Tijdens het ontwerpen van de architectuur zal er ook gekeken worden hoe de app jouw merk gaat communiceren: van logo, typografie en kleurenpalet tot vormen en de tone-of-voice.

User interface ontwerp

Na akkoord op de architectuur en de visuele identiteit zullen de wireframes verder uitgewerkt worden. Daarna worden de definitieve schermen ontworpen. Bij elk scherm wordt vanuit de eindgebruiker gedacht, om tot een zo fijn mogelijke gebruikerservaring te komen.

Review

Tijdens één of meerdere reviews doorlopen we samen alle schermen om er zeker van te zijn dat het ontwerp klopt. Feedback en verbeteringen kunnen we hier doorvoeren.

Technisch ontwerp

Aan de hand van het visuele ontwerp wordt gekeken naar welke technische entiteiten er nodig zijn voor de applicatie en de relaties tussen die entiteiten. Dit leidt tot een technische plattegrond van het systeem.

Afbeelding Webuildapps

bouw
offerte

Nu het design staat en veel details besproken zijn, weten we wat er gebouwd moet worden en wat de gedachte is achter elke feature. Met deze kennis kunnen we tot een Bouwvoorstel komen wat écht hout snijdt.

Scope

'Wat gaat er ontwikkeld worden?' is hier de vraag. In de offerte ontvang je een gedetailleerde lijst van features, met links naar de gemaakte ontwerpen. Zo is voor iedereen duidelijk wat wel en niet binnen de omvang van het project valt.

Lees meer

Budget

De benodigde investering voor de bouw van de applicatie wordt in kaart gebracht. Nu het design voltooid is, kunnen we daar écht wat zinnigs over zeggen.

Lees meer

Tijdlijnen

Je ontvangt een indicatie van de tijdlijnen waar je rekening mee kan houden. Bijvoorbeeld dat de realisatie 8 tot 12 weken zal duren na de ingeplande startdatum.

Voorwaarden

In het voorstel komen bepaalde condities en voorwaarden aan bod. Denk aan afspraken rondom facturatie en intellectueel eigendom. Hier kan altijd overleg over worden gevoerd.

Afbeelding Webuildapps

Realisatie

Bouwtraject

Tijdens het Bouwtraject worden alle plannen vanuit het Tekentafeltraject als uitgangspunt genomen en wordt uiteindelijk het gehele platform gerealiseerd, tot en met de publicatie in de stores.

Fundament

Alle plannen liggen er en worden vooraf kritisch doorgenomen. De bouw vangt aan met het ontwikkelen van het fundament. Hierin gaat vaak een behoorlijk deel van de ontwikkeling zitten zonder dat er veel zichtbaar is.

Lees meer

Features

Wanneer het fundament staat, ontwikkelen we per logisch onderdeel steeds een deel van de applicatie. Deze voortgang delen we via video's.

Reviews

Gedurende de ontwikkeling zijn er periodieke reviews van wat er is gerealiseerd. Zodra een deel gereed is om te laten zien, geven we hier een korte demo van en nemen we de bevindingen mee voor het vervolg.

QA

Nadat alle onderdelen van de applicatie zijn ontwikkeld zal de applicatie grondig getest worden. Er wordt gekeken of de features werken zoals verwacht en of deze ook zo blijven werken in allerlei situaties.

Publicatie

Als wij er zeker van zijn dat de applicatie aan onze kwaliteitseisen voldoet, leveren wij de applicatie op. De applicatie zal eerst met een testomgeving worden opgeleverd aan de opdrachtgever. Na akkoord publiceren wij de applicatie met de productieomgeving naar de eindgebruikers.

Afbeelding Webuildapps

Operationeel

Backend-as-a-Service

Backend-as-a-Service (BaaS) is onze dienstverlening rondom databases, hosting, opslag en infrastructuur van de applicatie. Hierbij verzekeren wij beschikbaarheid, up-to-date software, veiligheid en opslag van jouw data.

Omgevingen

De applicatie heeft meerdere omgevingen die constant beschikbaar zullen zijn (Ontwikkel-, Test- en Productieomgeving). Deze omgevingen hosten wij binnen Europese wet- en regelgeving, in een ISO 27001 gecertificeerd data center.

Infrastructuur

Wij richten de nodige technische infrastructuur in en onderhouden deze. Denk hierbij ook aan mogelijkheden zoals het op- en afschalen van resources i.v.m. piekbelastingen en het automatisch verlengen van certificaten.

Service en opslag

Denk hierbij aan het inrichten en configureren van bepaalde servers en opslag, maar ook aan het tijdig melden van geconstateerde problemen.

Beveiliging

Het inrichten, configureren en vernieuwen van beveiliging en SSL certificat(en) is bij ons in veilige handen. We zorgen ervoor dat beveiligings- en systeemupdates tijdig worden doorgevoerd.

Service Level Agreement

Na de publicatie van de apps wordt er gekeken naar het waarborgen van de kwaliteit. Onze SLA overeenkomsten zijn op maat afgestemd op behoeften van de opdrachtgever en ons advies. Hieronder benoemen we enkele onderwerpen die vaak aan bod komen.

Monitoring

Wij zullen de applicatie monitoren op crashes, technische problemen en gebruik. Indien wenselijk kunnen we een periodieke rapportage inrichten.

Lees meer

Urenreservering

Er kan een variabele urenreservering worden afgestemd, zoals 4 uur per maand voor kleine klusjes en support bij incidenten. Zo weet je zeker dat er resources beschikbaar zijn op cruciale momenten.

Servicereleases

Wij raden onze klanten aan om periodieke service releases uitvoeren, met als doel de applicatie gezond te houden. Zo vermijd je verrassingen door bijvoorbeeld aanpassingen in de techniek van derden, zoals een nieuwe iOS of Android release.

24/7 support

Sommige systemen zijn dermate belangrijk dat een organisatie 24/7 support wenst af te nemen. Hier kunnen afspraken over worden gemaakt.

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.