Bouwtraject

Alles komt samen tijdens de bouw. Een goed plan, werkvoorbereiding en vakmanschap zijn elementen die bepalend zijn voor het maken van een app. Samen bouwen we daadwerkelijk impact.

Wat is een Bouwtraject?

Het Bouwtraject omvat de technische realisatie van een project. In dit stadium ligt er een goedgekeurd ontwerp, een solide plan van aanpak en is er een akkoord op het budget en de tijdlijnen. Daarmee is het tijd voor ons als app ontwikkelaar om aan de slag te gaan met de werkelijke realisatie.

Hieronder staat de opbouw en een toelichting per stap over de Bouw. Als je meer wil weten verwijzen we je graag naar onze handleiding over apps laten maken, of kom gerust eens bij ons in de lucht.

Opbouw

Elke bouw doorloopt de stappen hiernaast. Het proces is niet per se lineair, want vaak worden stappen meerdere keren doorlopen. Dit komt door voortschrijdend inzicht tijdens de uitvoering. Deze stappen zijn essentieel om tot een goed resultaat te komen wat past bij de verwachtingen en gereed is om in gebruik te nemen.

 1. Voorbereiding

 2. Realisatie

 3. Testen en kwaliteitscontrole

 4. Acceptatie

 5. Release

Toelichting per stap

 1. Voorbereiding

  We willen dat alle verwachtingen duidelijk zijn en dat werkzaamheden zo slim mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Daarom beginnen we met plannen en voorbereiden.

 2. Realisatie

  Vervolgens brengen we de plannen samen tot leven tijdens de realisatie. Met een kritische blik blijven we vanuit het gedrag en de situatie van de eindgebruiker beredeneren. Zo komen we tot een app die prettig werkt en zo goed mogelijk presteert. De realisatie verloopt in logische onderdelen en we houden jou als opdrachtgever betrokken bij de voortgang.

 3. Testen en kwaliteitscontrole

  Wanneer een onderdeel gerealiseerd is, volgt het testen van dit deel. Bevindingen en opmerkingen worden besproken. Afhankelijk van de inhoud wordt een bevinding gelijk meegenomen of genoteerd voor een volgende release. Wanneer alle logische onderdelen van de app gereed zijn, gaat een QA specialist aan de slag om alles kritisch te doorlopen.

 4. Acceptatie

  Dit wordt de echte vuurdoop. We leveren het resultaat op en vragen om met een kritische blik ernaar te kijken. Mochten er bevindingen zijn dan bespreken we deze en voeren we waar nodig verbeteringen door. Afhankelijk van de specifieke bevindingen in deze fase volgt in meer of mindere mate een finetuning sessie.

 5. Release

  Na acceptatie bereiden wij een release naar productie voor. Dat houdt in dat deze versie van de app of software beschikbaar wordt gemaakt voor de eindgebruikers. Wanneer de release voltooid is, kunnen de eindgebruikers het product in gebruik nemen.

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.