Elektronisch Meldsysteem Incidenten (EMI)

De EMI app zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan 200.000 incidenten op het Nederlandse wegennetwerk opgelost kunnen worden. EMI is daarmee het belangrijkste instrument voor het inschakelen van bergers.

Doelgroep

Bergingsbedrijven

Opdrachtgever

Stichting Incident Management Nederland

Markt

Incident management

Eerste release

01 februari 2023

Over

De Stichting Incident Management Nederland (Stichting IMN of SIMN) is een samenwerkingsverband van alarmcentrales met activiteiten op het gebied van de berging van personenvoertuigen. De aangesloten centrales zijn Allianz, de ANWB, Eurocross, SOS International, VHD en ZLM.

SIMN verzorgt voor de aangesloten alarmcentrales de contractering van bergingsbedrijven die werkzaam zijn op de hoofdwegen van Nederland. Dit gaat dagelijks om honderden incidenten en jaarlijks meer dan 200.000. Onderaan de streep is SIMN betrokken bij bijna elk incident op het Nederlandse wegennetwerk.

Uitdaging

Rijkswaterstaat en de politie moeten bij constatering van een incident direct een bergingsbedrijf in kunnen schakelen. Het motto is: eerst schakelen, daarna pas uitzoeken wie de betalende partij c.q. verzekeraar is. Dan is een file namelijk zo snel mogelijk opgelost. Dit kan alleen als alle opdrachtgevers van bergingen op IM-wegen hetzelfde netwerk van bergers gebruiken.

Stichting IMN heeft een landelijk meldpunt ingericht waar politie, wegbeheerders, alarmcentrales en andere bronnen incidenten kunnen melden. Weggebruikers bellen bijvoorbeeld met 112 en vervolgens zorgt het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) ervoor dat er een autohulpdienst wordt ingeschakeld. Dit geschiedt via het Elektronisch Meldsysteem Incidenten (EMI). Vanuit SIMN bestond de uitdaging om het bestaande EMI-systeem volledig te herbouwen.

Afbeelding Webuildapps

Oplossing

EMI is volledig herbouwd voor Android, iOS en web. Via de nieuwe EMI worden IM-meldingen elektronisch vanuit het alarmcentralesysteem naar bergers verstuurd. Informatie over de afhandeling kunnen bergers op dezelfde wijze terugsturen. De meeste meldingen betreffen incidenten op snelwegen en verbindingswegen, met een minderheid voor het onderliggend wegennetwerk.

Wanneer een melding aankomt bij een bergingsbedrijf, gaat dat samen met een luid alarm op het apparaat. Een misthoorn, sirene of koekoeksklok bijvoorbeeld. Vervolgens kunnen ze de melding via SMS doorsturen naar chauffeurs. De chauffeurs hebben hun telefoon op een standaard in de auto staan, zien de melding en rijden naar het incident om één of meerdere auto’s te bergen of verplaatsen. Ook afmelding van een incident gebeurt via de apps.

Resultaat

EMI zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan 200.000 incidenten succesvol gemeld en verwerkt kunnen worden. Hiermee is EMI het belangrijkste elektronische instrument voor de opdrachtverlening aan bergers in Nederland. We zijn trots op het feit dat onze software bijdraagt aan het zo spoedig mogelijk verhelpen van al deze incidenten op het Nederlandse wegennetwerk.

Meldingen

Planningsmedewerkers op de hoofdkantoren van bergers kunnen direct zien welke meldingen er actief zijn en nieuw binnenkomen, zoals een ongeluk op de A2 of een pechsituatie op de N242. Zo kunnen ze hun personeel aansturen om gelijk naar deze locaties toe te rijden.

USP afbeelding Meldingen

Afloop

De afloop kan worden doorgegeven, idem voor betrokken kentekens. Deze wordt naar het Landelijk Centraal Meldpunt teruggestuurd, zodat iedereen in de keten op de hoogte is van de afhandeling.

USP afbeelding Afloop

Contactenlijst

Via een contactenlijst kunnen bergingsbedrijven chauffeurs toevoegen en verwijderen, om de meldingen zo rap mogelijk door te sturen. Chauffeurs ontvangen een SMS met de belangrijkste gegevens van het incident.

USP afbeelding Contactenlijst

Instellingen naar eigen voorkeur

Voor meldingen op het bovenliggend en onderliggend wegennetwerk kunnen aparte geluiden worden ingesteld. Ook is er de mogelijkheid om dark mode te gebruiken. Incidenten gebeuren 24/7 en 's nachts kan dark mode fijner in gebruik zijn.

USP afbeelding Instellingen naar eigen voorkeur

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.