Doorontwikkeling

Doorontwikkeling zorgt ervoor dat een app op niveau blijft en mee gaat met de nieuwste ontwikkelingen. Zonder doorontwikkeling wordt een app uiteindelijk minder relevant, minder gebruiksvriendelijk en daalt de performance.

Wat is doorontwikkeling?

Doorontwikkeling betekent dat ook na lancering van de app goed moet worden nagedacht over de toekomst van de app en hoe deze werkt. Door betrokken te blijven bij de eindgebruikers, hun feedback te verzamelen en in te spelen op marktontwikkelingen zorg je ervoor dat mensen de app ook écht blijven gebruiken.

Risico's van niet doorontwikkelen

Zonder doorontwikkeling wordt een app minder relevant, minder gebruiksvriendelijk en daalt de performance, met alle risico's van dien. Pijnpunten c.q. problemen die in de praktijk vaak ontstaan als gevolg van matige (door)ontwikkeling of een gebrek aan onderhoud zijn bijvoorbeeld:

  • Een matige performance / snelheid
  • De app crasht of er zijn bugs die maar niet verholpen worden
  • Het is een project an sich om kleine updates en onderhoud door te voeren
  • De huidige ontwikkelaar communiceert niet of matig
  • De app valt telkens om na updates van Android en iOS
  • Het design is niet op het beoogde niveau
  • Gemaakte afspraken worden simpelweg niet nagekomen

Hoe kun jij helpen?

Denk in een vroege fase alvast na over eventuele doorontwikkeling. Waar wil je graag naartoe met de app nadat deze in de stores staat? Hoe wil je ervoor zorgen dat de app populair wordt en blijft? Daar denken we graag over mee.