App ontwikkeling: Definities en begrippen

Omdat wij nogal eens vaktermen gebruiken die soms wat extra uitleg vereist hebben wij hieronder een begrippenlijst met daarin veel voorkomende (technische) termen.

360° video

360° video zijn video opnames waarbij beelden in alle richtingen tegelijk worden opgenomen. Dit gebeurt met behulp van een speciale omnidirectionele camera.

Android

Android is een open source platform en besturingssysteem voor mobiele telefoons, tablets, wearables en meer, gebaseerd op de Linuxkernel en Java. Android is sinds 2005 eigendom van Google.

API

API staat voor Application Programming Interface. Het is een verzameling definities op basis waarvan computerprogramma's met elkaar communiceren.

App

App is een veelgebruikte afkorting voor applicatie. Simpelweg is het een stukje software dat vaak is gericht op een bepaalde toepassing of doel. Tegenwoordig wordt de term ook steeds vaker voor desktop en webapplicatie gebruikt. De term app is met name omarmd na de introductie van de Apple App Store in 2007.

App ontwikkelaar

Een app ontwikkelaar is een (rechts)persoon die apps ontwikkelt en onderhoudt. Een app ontwikkelaar ontwikkelt vaak voor één of meerdere platformen en maakt daarbij gebruikt van verschillende technologieën. Denk bijvoorbeeld aan Android (Java), iOS ( objective-C /Swift) of crossplatform ( Xamarin ).

App review

Het goedkeuringsproces voordat een app in de appstore gepubliceerd mag worden. Apple hanteert een strikt toelatingsbeleid voor nieuwe apps en updates  om zo de kwaliteit van de apps in de App Store hoog te houden. Apple heeft een set aan richtlijnen geschreven waaraan een release moet voldoen. Om een 'rejected' status te voorkomen is het raadzaam om hier kennis van te hebben. Dit reviewproces is bij ontwikkelaars een doorn in het oog omdat er maar weinig over bekend is en een review …

App Store

De App Store is de online winkel van Apple, waar consumenten apps kunnen downloaden en kopen.

Applicatie

Applicatie betekent letterlijk: toepassing. Het is een computerprogramma dat bedoeld is voor eindgebruikers.

Augmented reality

Augmented reality is de techniek waarmee digitale informatie wordt toegevoegd aan het werkelijke zicht.

Backend

Een backend is een programma of deel van een programma dat onzichtbaar is voor de gebruiker. Een backend bestaat meestal uit API's.

Besturingssysteem

Een besturingssysteem is een programma dat na het opstarten van een computer in het geheugen geladen wordt en de hardware aanstuurt.

Big Data

Een echte definitie van Big Data bestaat nog niet. Wel duidelijk is dat het hier om zeer omvangrijke digitale datasets gaat, of dit nu video, audio, tekst of cijfers zijn.

Bluetooth

Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand.

Bug

Een bug is een programmeerfout in de software. Een bug kan ontstaan door een menselijke fout die tijdens het testen van de software niet naar voren is gekomen. Ook kan een bug al lang aanwezig zijn of spontaan ontstaan. Als een bug spontaan ontstaat komt dit vaak door veranderende omstandigheden waardoor de geschreven software niet meer compatible is met het besturingssysteem of andere soft- of hardware. Denk hierbij ook zeker aan gekoppelde systemen en API's .

Build

Een build is een uitvoerbaar bestand voor een bepaald platform. Een build ontstaat door software broncode te compileren en daarna te 'builden' in een (tijdelijke) versie van de software die kan draaien op een specifiek platform.

CMS

Een CMS is een computerprogramma dat tot doel heeft om de productie van documenten te faciliteren en, onafhankelijk van de uiteindelijke vorm, deze te presenteren.

Content

Content is het geheel aan informatie-inhoud dat een organisatie middels communicatie op haar omgeving wil overbrengen.

CRM-systeem

Customer Relationship Management (CRM)- systemen zijn systemen waarin informatie over (potentiële) klanten verzameld is en die kunnen worden ingezet voor marketingdoeleinden.

Cropalyser

De Cropalyser is een tool die telers van bepaalde gewassen helpt bij het determineren van ziektebeelden. De Cropalyser is ontwikkelt door Bejo Zaden . 

Device

Een device betekent letterlijk een apparaat. Het is een stuk hardware waar software op draait.

ERP- koppelingen

Enterprise Resoursce Planning (ERP)- koppelingen worden gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen een bedrijf.

Framework

Een framework is een geheel van softwarecomponenten dat gebruikt kan worden bij het programmeren van applicaties.

Front end

De front-end is het deel van een website of app dat wel zichtbaar is voor de gebruiker, in tegenstelling tot het back-end.

Google Play Store

De Google Play Store is de online winkel van Google, waar consumenten apps kunnen downloaden en kopen.

GPS

Een Global Positioning System (GPS) is een wereldweid gebruikt systeem voor plaatsbepaling en navigatie op aarde met behulp van satellieten.

Hardware

Hardware beslaat alle tastbare elementen binnen een ICT- systeem.

Home automation

Home automation, ofwel domotica, is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning.

HTML 5

HTML5 is de nieuwste versie van de HTML-standaard en wordt gebruikt om webapplicaties te bouwen.

Huisstijl

De huisstijl is de visuele identiteit van een organisatie.

Hybride app

De hybride app is een combinatie tussen een native app en een webapp. Dit zorgt voor meer flexibiliteit.

iBeacon

Kleine bluetooth gestuurde apparaatjes die reageren op beweging of de aanwezigheid van smartphones.

IDE's

De integrated development environment (IDE) is computersoftware die een softwareontwikkelaar ondersteunt bij het ontwikkelen van computersoftware.

Internet of Things (IoT)

Het Internet of Things refereert aan de situatie waar door mensen bediende computers in de minderheid zullen zijn op het Internet.

iOS

iOS is het besturingssysteem van Apple. Het wordt gebruikt om iPhone en iPad op te laten draaien.

iPad

De iPad is een door Apple ontwikkelde tablet. De iPad is verkrijgbaar in meerdere varianten.

iPhone

De iPhone is een door Apple ontwikkelde smartphone. De iPhone is verkrijgbaar in meerdere varianten.

IRIS

IRIS Customer Centric Solutions (IRIS) is een messenger die in user experience enorm op Whatsapp lijkt, maar meer aandacht vestigt op de zakelijke processen.

Issue

Een issue is een probleem met de software die opgelost moet worden.

Iteraties

Iteraties (sprints) zijn vooraf vastgestelde perioden waarin in een vooraf vastgestelde hoeveelheid werk wordt afgewerkt door ontwikkelaars.

JIRA

JIRA is een softwareprogramma dat vaak gebruikt wordt voor issue tracking, bug tracking en project management.

JSON

JavaScript Object Notation (JSON) is een dataformaat dat zeer breed ondersteund wordt wordt door verschillende programmeertalen. JSON wordt ook vaak gezien als alternatief voor XML.

Key Performance Indicators (KPI's)

KPI's zijn op voorhand overeengekomen parameters die het prestatieniveau van kritische bedrijfsactiviteiten weergeven.

Laravel

Laravel is een gratis, open-source PHP web framework.

M-commerce

Mobile commerce staat voor het bedrijven van handel door het gebruik van smartphones.

Maatwerk apps

Maatwerk apps zijn apps die op maat zijn gemaakt naar de wensen van de opdrachtgever. Benieuwd wat een (maatwerk) app kost? Lees hier verder .

macOS

macOS is het besturingssysteem van Apples computers en laptops.

Mobile enterprise application platforms (MEAP)

MEAP is een set van producten en services die het mogelijk maken om mobiele apps te ontwikkelen.

MVP (Minimum Viable Product)

Een Minimum Viable Product (MVP) is de allerkleinste, meest minimale, snelst te creëren versie van een app of product dat voor een organisatie de meest urgente vraag beantwoordt: 'Waar heeft je klant/gebruiker behoefte aan?' Het uitgangspunt is vaak dat 80% van de waarde van een app of product voor de eindgebruiker wordt behaald in maar 20% van de functionaliteit. Door eerst deze 20% goed te realiseren kun je als organisatie snel leren of het idee in de huidige uitvoering (veel) potentie …

Native app

Een native app is een app die speciaal ontwikkeld is om te draaien op een bepaald platform en device.

Objective-C

Objective-C is de ontwikkeltaal die wordt gebruikt voor het ontwikkelen van macOS en iOS apps. Het is een uitbreiding bovenop de programmeertaal C. Met name sinds de overname van NeXT door Apple heeft de taal aan populariteit gewonnen.

PHP

PHP is een platformonafhankelijke scriptingtaal die wordt gegeneerd vanuit een web-server en waarmee je dynamische webpagina's kunt creëren. PHP wordt wereldwijd veel gebruikt en is relatief makkelijk aan te leren. Sinds enkele jaren wordt PHP steeds volwassener en groeit de inzet exponentieel.

Private label app

Een app die voortkomt uit een whitelabel app codebase, waarmee ondernemers in een bepaalde branche een eigen app in de appstores kunnen lanceren.

Pushnotificatie

Een pushnotificatie is een melding vanuit een app die getoond wordt op een smartphone of tablet, ook op momenten dat een app niet in gebruik is.

Realtime

Realtime interactie vindt plaats zonder vertragingen of wachttijden als gevolg van verwerkingsstijd.

Regressietest

Bij een  regressietest  wordt een app getest op de niet aangepaste onderdelen om te zien of deze nog steeds werken zoals bedoeld. Wanneer alle oude functionaliteiten werken naar behoren dan heeft er geen regressie plaatsgevonden, anders wel. De resultaten over de regressie worden dan met de ontwikkelaars gedeeld en zij zullen deze zaken in de app moeten herstellen waarna weer een regressietest wordt uitgevoerd. Zodra alle oude en nieuwe functionaliteiten los van elkaar en als geheel werken …

Responsive webdesign

Responsive webdesign is een adaptief ontwerp, wat betekent dat een website zich aanpast aan het apparaat waarop de site bezocht wordt.

RSS

Really Simple Syndication (RSS) is een formaat dat het mogelijk maakt om de meest recente berichten van een site op een gestandaardiseerde manier aan te bieden.

Script

Een script is een lijst met opdrachten die uitgevoerd kan worden zonder tussenkomst van een gebruiker.

Scrum

Scrum is een werkwijze van ontwikkelaars waarin wordt gewerkt in korte iteraties om tot het best mogelijke resultaat te komen.

Smartphone

Een smartphone is een mobiele telefoon met veel capaciteiten van een PC.

Smartwatch

Een smartwatch is een om de pols gedragen computer device die vergelijkbare functionaliteiten heeft met de smartphone.

Software

Software is computerprogrammatuur en bevat instructies aan het computersysteem die het mogelijk maken dat de computerapparatuur taken uitvoert.

Sprints

Sprints (iteraties) zijn vooraf vastgestelde perioden waarin in een vooraf vastgestelde hoeveelheid werk wordt afgewerkt door ontwikkelaars.

Symfony

Symfony is een PHP framework voor webprojecten dat is opgebouwd uit een set van herbruikbare componenten.

Tablet

Een tablet is een draagbare device met een aanraakgevoelig scherm waarmee het apparaat bestuurd kan worden. De meeste bekende tablet is de Apple iPad. 

Testflight

Testflight is een programma van Apple om ontwikkelde apps te verspreiden onder een selecte groep gebruikers die de app kunnen testen. Apple nam het originele Testflight in 2013 over en liet vlak daarna de ondersteuning voor Android apps vallen.

Tool

Een tool is een generieke term voor een klein, handig programma voor het uitvoeren van algemene taken. Simpel gezegd is een tool een stukje gereedschap van een ontwikkelaar bedoeld voor een specifieke taak.

Tracebuzz

Tracebuzz is een Tracebuzz is een social marketing specialist, die zich bezighoudt met optimization, metrics, monitoring en webcare.

Track & trace

Track en trace is het systeem waarmee ondernemingen live voertuigen, laadeenheden, zendingen of artikelen kunnen volgen middels GPS- signalen.

tvOS

tvOS is het besturingssysteem van Apple TV.

User experience (UX)

User experience richt zich op alles wat te maken heeft met de interactie van een gebruiker met een product.

User interface (UI)

De user interface is het deel van een programma dat de interactie tussen de gebruiker en de computer mogelijk maakt, zodat de gebruiker opdrachten aan de computer kan geven.

Virtuele assistenten

In smartphones ingebouwde assistenten die reageren op spraak of andere zintuigen.

watchOS

watchOS is het besturingssysteem van Apple's smartwatches.

Wearables

Wearables zijn alle gadgets die op het lichaam gedragen kunnen worden. Vaak wordt hierbij gedacht aan horloges, maar ook bijvoorbeeld brillen en sokken vallen hieronder.

Web app

Een webapplicatie is een programma dat op een webserver draait en via de webbrowser kan worden geopend.

Webhosting

Webhosting is een dienst die particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van infromatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website.

Whitelabel app

Een whitelabel app is een generieke app die per bedrijf in de huisstijl aangepast kan worden. Whitelabel apps worden vaak ontwikkeld voor een hele branche.

Windows Phone

Windows Phone is het besturingssysteem van Microsoft, bedoeld voor smartphones en tablets.

Wireframe

Wireframes (draadmodel) zijn een belangrijk onderdeel voor de UI/UX. Een wireframe is een vroege weergave/schets van hoe het eindresultaat van een app of website er uit komt te zien. Wireframes zijn beeldvormend en moeten helpen bij het snel uitwerken van de structuur en flow door een app heen. 

Xamarin

Xamarin is een ontwikkelplatform dat het mogelijk maakt om in C# apps te ontwikkelen die native draaien op iOS, Android, Mac en Windows. Xamarin wordt gezien als een van de belangrijkste crossplatform oplossingen die momenteel in de markt beschikbaar zijn. Xamarin is ontstaan vanuit de Mono community en in 2015 heeft Microsoft het Xamarin Platform overgenomen.

Xcode

Xcode is een Integated Development Environment (IDE) ontwikkeld door Apple. Xcode wordt gebruik bij het ontwikkelen van applicaties voor iOS en OSX/macOS . Veelal wordt de software in Objective-C of Swift geschreven. De tegenhanger van Xcode voor de ontwikkeling van Android apps is Android Studio.

XML

Extensible Markup Language (XML) is een format dat wordt gebruikt voor het maken van gestructureerd bestanden. XML- compatibele applicaties kunnen deze bestanden lezen en soms schrijven. XML wordt vaak gebruikt voor API's  en voor de uitwisseling van data tussen systemen. Een steeds vaker gebruikt alternatief voor XML is JSON .

ZOEK JE EEN PROFESSIONELE APP BOUWER MET VERSTAND VAN TECHNIEK ÉN BUSINESS?

Wij luisteren naar jouw verhaal en samen gaan we aan de slag om waarde te creëeren voor jouw business. Vanaf de eerste gedachte tot ver voorbij de realisatie. Neem contact op voor een kennismaking of vraag direct een offerte aan!