Wat kost het laten maken van een app?

De kosten voor het laten maken van een app worden bepaald door de keuzes in platform, functionaliteit en kwaliteit. Het doel van de app speelt een belangrijke rol in de te maken keuzes.

Pexels pixabay 40142

App kosten beginnen bij het fundament

Heb je bij het zien van een wolkenkrabber ooit nagedacht over hoe deze wordt gebouwd? Voordat je veilig kunt intrekken in jouw nieuwe appartement of kantoor is er heel wat werk verzet. In de voorbereiding op de bouw worden alle denkbare scenario’s bedacht waarmee het gebouw te maken zal krijgen. Deze informatie is cruciaal omdat dagelijks veel mensen veilig gebruik moeten kunnen maken van het gebouw. Ook externe invloeden zoals extreme weersomstandigheden worden hierin meegenomen.


Parallel tussen apps en wolkenkrabbers

Het is niet de bedoeling dat een frisse voorjaarsstorm ertoe leidt dat een deel van een verdieping instort. Daarom worden scenario’s zoals ‘extreme wind’ van tevoren in kaart gebracht. Dit denkwerk leidt tot bepalende keuzes over de constructie, werkzaamheden en benodigde materialen.

Er valt een parallel te trekken tussen een app laten maken en de bouw van wolkenkrabbers. In beide gevallen gaat een groot deel van de kosten op aan denkwerk, blauwdrukken en het ontwikkelen van een betrouwbaar fundament.


Goede voorbereiding = halve werk

Zonder een solide fundament heeft het weinig zin om bezig te zijn met de gevel of keuzes rondom interieur. Uiteindelijk zijn het de keuzes over het fundament die bepalen wat de mogelijkheden zijn. Bij een app precies hetzelfde. De kosten van app ontwikkeling zijn dan ook sterk afhankelijk van het fundament.

Vakmanschap komt het best tot zijn recht wanneer de juiste mensen de juiste dingen doen, op het juiste moment. Net zoals bij de bouw van een wolkenkrabber geldt voor de ontwikkeling van een app: een goede voorbereiding is het halve werk.

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je werkelijk overal.

Albert Einstein

Zorgvuldigheid vereist

Het is onmogelijk om iets concreets te zeggen over de app kosten zonder meer te weten over het project en de wensen. Dit vereist een zorgvuldige analyse van de wensen en eisen die bij het project horen. Factoren die impact hebben op de prijs en daarmee zorgvuldigheid vereisen:

 • De definitie van het idee
 • Features van de app
 • De mate van detail in het design (hoeveelheid schermen, animaties)
 • Keuze voor platform (Android, iOS, web)
 • Wensen qua beheeromgeving

Om tot een gericht beeld van de kosten voor de technische realisatie te komen, beginnen we bij Webuildapps standaard met een Tekentafeltraject. Hieronder leggen we uit wat dat betekent.

De Tekentafel

De Tekentafel omvat het visueel verder uitwerken en het afstemmen van de definitieve wensen van jouw project. Zie dit proces als een architect die begint met tekenen ver voordat de bouw van een wolkenkrabber start. Naast visuele details kan er een plan worden opgesteld voor de techniek. Het voortschrijdende inzicht wat tijdens deze fase wordt opgedaan, zorgt vaak voor nieuwe en slimme(re) keuzes over een project.

Met deze aanpak zijn de verwachtingen over en weer concreet voordat er begonnen wordt met de bouw. Het proces is simpel: eerst een heel goed ontwerp van de UI/UX en een gedegen plan van aanpak. Als je daar enthousiast over bent, volgt een gericht voorstel voor De Bouw met een uiteenzetting van de kosten voor de ontwikkeling.

Stappen van De Tekentafel

Elke Tekentafel start met het inventariseren van de wensen voor het project. We willen begrijpen waarom iedere feature nodig is en hoe deze van waarde is voor de gebruiker. Daarna volgt een ontwerp en finetuning tot het ontwerp perfect past bij de situatie en het gedrag van de eindgebruiker. Na goedkeuring hiervan volgt een technisch plan en voorstel voor de bouw.

 1. Analyse en voorbereiding

 2. Ontwerp

 3. Finetuning

 4. Technisch plan

 5. Voorstel voor De Bouw

Kosten Tekentafel

De uiteindelijke kosten van een Tekentafeltraject zijn afhankelijk van hoe groot het concept is en hoe uitgebreid je het eerste ontwerp wil opzetten. Een Tekentafel begint vanaf zo'n € 8.500 en duurt ongeveer 3 à 4 weken.

De Bouw

Eenmaal in dit stadium aangekomen ligt er een goedgekeurd ontwerp, een solide plan van aanpak en is er een akkoord op de kosten en de tijdlijnen.

Nu is het tijd om de app ontwikkeling op te starten en de app tot leven te brengen. De app wordt gerealiseerd voor het door jouw gewenste platform (Android, iOS, en/of web). Dit gebeurt met standaardcomponenten waar dat kan en met maatwerk waar dat nodig is, altijd werkend vanuit de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Stappen van een Bouwtraject

Elke Bouw doorloopt in meer of mindere mate de stappen hiernaast. Het proces is niet per se lineair, vaak worden stappen meerdere keren doorlopen doordat er tijdens de uitvoering voortschrijdend inzicht ontstaat. Deze stappen zijn essentieel om tot een goed resultaat te komen wat past bij de verwachtingen en gereed is om in gebruik te nemen.

 1. Werkvoorbereiding

 2. Realisatie

 3. Testen

 4. Acceptatie

 5. Publicatie

Kosten Bouw

De kosten van een Bouwtraject zijn altijd afhankelijk van de ondersteunde platformen en de grootte van het concept. De investering voor een Bouwtraject begint vanaf zo'n € 30.000.

Servicekosten

Zonder onderhoud is de levensduur van een app zo'n twee jaar. Om ervoor te zorgen dat software op het beoogde niveau blijft werken en problemen tijdig worden opgelost, kan een Service Level Agreement worden afgesloten. Vergelijk het met onderhoud aan je auto: je wil dat deze goed rijdt en als er een lampje gaat branden op je dashboard wil je kunnen rekenen op adequate ondersteuning. Belangrijker nog, je wil gewoon altijd op je auto kunnen vertrouwen.

Denk bij SLA-diensten aan zaken als:

 • Snel inhoudelijk antwoord op vragen door het serviceteam
 • Preventief onderhoud in de vorm van servicereleases
 • Monitoring en hoge mate van beschikbaarheid
 • Vaste urenreservering in planning
 • Beheerde Cloud-omgeving
 • Storingsdienst (24/7)

De kosten van een SLA zijn opgebouwd uit verschillende componenten. Een vuistregel voor de jaarlijkse kosten is vaak zo'n 10 tot 20% van de totale investering.

Advies over jouw vraagstuk

Overweeg je een app te laten ontwikkelen en ben je benieuwd wat de kosten voor ontwikkeling zouden zijn? Tijdens een eerste kennismaking bespreken we de wensen en (on)mogelijkheden en nemen we je mee in onze werkwijze. Ook kunnen we je een globale indicatie geven van de benodigde inspanning. Neem vrijblijvend contact op.