User experience (UX)

User experience geeft aan hoe de gebruiker jouw app ervaart. UX richt zich op alles wat te maken heeft met de interactie van een gebruiker met een product en  de logica hierachter moet altijd goed uitgedacht worden.