Over wearables, IoT en home automation

Niet alle trends zijn een lang leven beschoren; daar zijn het immers trends voor. Zeker op het gebied van apps zijn er bijna op dagelijkse basis nieuwe ontwikkelingen; veelal verdwijnen deze met dezelfde snelheid als dat ze de kop opsteken. Dat geldt overigens niet voor alle trends; sommigen krijgen wel degelijk voet aan de grond. Wat zijn nu houdbare trends, die interessant zijn voor bedrijven om op in te zetten? Webuildapps geeft een overzicht met een aantal ontwikkelingen, waarvan wij verwachten dat zij zich tot 2020 blijven ontplooien dankzij verbeterde, versimpelde en toegankelijkere technieken.

Afbeelding Webuildapps

De opmars van health en wearables

Health en wearables is een onderwerp, dat zich uitermate snel ontwikkelt en waar de consumentenmarkt klaar voor is. De behoefte van sporters om hun fitness activiteiten te tracken en hierop voort te bouwen, heeft immers de opmars voor health en wearables betekend. Wat begon met de gps-registratie van een afgelegde route, ontwikkelde zich al snel door in vermogen-, snelheid- en hartslagmetingen. Inmiddels zijn de stappentellers in smartphones een gemeengoed. Met een relatief eenvoudige app is inzichtelijk te maken hoeveel iemand heeft bewogen op een dag of in een bepaalde periode. Deze ontwikkelingen resulteren in steeds kleinere – continu gedragen – hardware, ook wel bekend als wearables, die informatie over het gedrag registreren. Direct op het lichaam gedragen wearables maken real-time monitoring mogelijk over bijvoorbeeld de beweging, intensiteit van bewegen, slaapgedrag, hartslag en gemoedstoestand van een persoon. Dit maakt individuele informatie over de fysieke toestand voor iedereen toegankelijk.

Gemak voorop met home automation

Wanneer we tien tot vijftien jaar terug in de tijd gaan, merken we dat het begrip ‘home automation’ in bepaalde kringen al een hot item was. Hoe lang wordt het voorbeeld al aangehaald van een slimme koelkast, die zelf actie onderneemt wanneer bijvoorbeeld de melk op is? Inmiddels is dit scenario technisch al volledig mogelijk, maar ontbreekt er nog altijd een sluitende keten van techniek en processen. In feite draait het allemaal om een tijd- en grenzeloze koppeling tussen producten en apparaten. Apps voor smartwatches doen dit in zekere zin al met bijvoorbeeld het ‘altijd bij de hand’ principe. Dit laat zich van zijn functionele kant zien tijdens onder andere betalingen en de aansturing van Netflix, wanneer je het beeld via een Chromecast laat afspelen op de tv en de vertrouwde geluidsinstallatie.

Maar denk ook aan het real-time uitlezen van de temperatuur in huis en alvast de verwarming – vanuit de file – omhoog zetten. Of het automatisch openen van de garagedeur, wanneer de auto het garage pad op rijdt en herkend wordt. Het zijn slechts simpele voorbeelden van the internet of things; apparaten die continu verbonden zijn met een netwerk van andere producten en het internet. Wat uit deze ontwikkeling duidelijk naar voren komt, is dat de koppeling van gegevens en het maken van beslissingen op basis van de hieruit voortkomende data een interessant goed blijft. Apps spelen hierin een voorname rol; zij hebben de verantwoordelijkheid om de data op logische en intuïtieve wijze aan de gebruikers te presenteren.

De hamvraag blijft: op welke trends kunnen bedrijven nu beter wel – en vooral ook niet – inzetten? Sommige trends houden het hoofd nu eenmaal langer boven water dan anderen. Denk aan Google Glass. Dit was initieel een enorme hype, die bijna twee jaar duurde. Toch is er begin dit jaar aangekondigd dat de verkoop en productie van Google Glass in de huidige vorm door Google wordt beëindigd. De reden? Ze gaan zich richten op de volgende stap in ‘de evolutie van ongelooflijke innovatie’. Wij zijn van mening dat het juiste momentum er niet is. De markt heeft gewoonweg nog geen behoefte aan deze technologie.

En dat is uiteindelijk wel wat centraal moet staan in de keuze voor elk bedrijf: de behoefte en het momentum. Wanneer bedrijven willen innoveren, dan moet de toepassing gericht zijn op een duidelijk doel, intuïtief werken voor de eindgebruikers en dus ook vanuit hun behoefte ontwikkeld worden. Alleen op die manier kan er voor een ontwikkeling worden gekozen, die echt van toegevoegde waarde is en goed meebeweegt met ontwikkelingen in de markt.

Staan jullie op het punt om een sprong in één van de besproken trends te wagen? Of ben je benieuwd hoe deze ontwikkelingen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jullie bedrijf? Neem dan contact met ons op! Wij bespreken graag welke kansen voor jullie in het verschiet liggen. Zo komen we samen tot de beste oplossing voor uw probleem.

Gepubliceerd op 9 maart 2015

Ook interessant om te lezen

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.