Technologie in de landbouw

Slimme systemen zijn vandaag de dag alom aanwezig: van op afstand je huis bedienen tot je avondeten bestellen met slimme speakers als Alexa en Google Assistant. De landbouw, van oudsher een traditionele sector zonder al te veel technologie, ontkomt deze intelligentie niet. Waar liggen de kansen en wat zijn de struikelblokken?

Afbeelding Webuildapps

"Smart farming", wat is dat?

Wat is dat precies? De vertaling komt neer op "slimme landbouw". Deze vorm van landbouw past moderne technologieën toe om zo tot een efficiënter gebruik van grondstoffen te komen.

Met de hulp van onder andere Internet of Things, sensoren, geo-positioneringsystemen, Big Data, drones, en robotica kunnen werkzaamheden uitgevoerd worden op het beste moment en de beste plek. Door allerlei data, zoals waterafgifte en gewasbescherming, op te slaan en te analyseren krijgen boeren toegang tot een ongekende hoeveelheid informatie over hun productiestromen.

Als app ontwikkelaar helpen we agrariërs graag bij het slim benutten van deze informatie. 🚜

Akkers vol kansen

Er is steeds minder landbouwgrond beschikbaar, waardevolle grondstoffen als water en energie worden schaarser, en de uitstoot van broeikasgassen moet omlaag. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voorzien van lekker, gezond, en veilig voedsel en tegelijkertijd het klimaat, milieu, water, en de natuur zo min mogelijk te schaden moet er iets veranderen.

De oplossing? Benut de producten en bijproducten van jouw bedrijf optimaal door moderne technologieën te gebruiken. Een greep aan voorbeelden:

Precisielandbouw. Werkzaamheden op het land optimaal uitvoeren op een zo klein mogelijke schaal. Systemen houden waterafgifte, gewasbescherming, en individuele groei van gewassen bij. Per vierkante meter kan je weten wat de situatie en het systeem de beste keuzes laten maken.

Je kunt bijvoorbeeld bijhouden wat de oogst per gebied is, en welke delen van het land net wat meer mest, bescherming, of water nodig hebben. Deze gerichtere inzet leidt tot kostenbesparing.

Waterverbruik 🚰. In het verlengde van precisielandbouw leggen we de focus op één van de belangrijkste processen. In plaats van de traditionele timers gebruiken slimme sproeisystemen gegevens van sensoren, databases, en weersvoorspellingen om het sproeien te optimaliseren. Het gevolg is minder waterverspilling en een lagere waterrekening.

Dier- en voergegevens. Gewicht, gezondheid, uren binnen en buiten de stal, omgevingstemperatuur, en legio andere gegevens kunnen met de technologie van vandaag geregistreerd en geanalyseerd worden om zo tot een optimale productiestroom te komen. Het gevolg: winst voor de agrariër, consument, dieren, en omgeving.

Afbeelding Webuildapps

Boerendata beploegen

Het bovenstaande klinkt allemaal aantrekkelijk, maar hoe zien deze processen eruit in de praktijk? Voor een concretere beeldvorming werpen we een blik op drie innovatieve oplossingen in de landbouw.

MOOvement, een track & trace systeem voor koeien 🐄. Deze start-up heeft tags ontwikkeld die koeien bij op hun oor dragen. Deze tags geven informatie over locatie en lichaamstemperatuur, waardoor de boer kan zien hoe het met de koeien gaat en waar zij zich begeven.

Deze data kan weer gecombineerd worden met weersverwachtingen en satellietbeelden die de gezondheid van gras tonen. Die combinatie van data zorgt ervoor dat boeren meer sturing kunnen geven aan hun vee. Weetje: de ontwikkelaars hebben maanden op Australische ranches doorgebracht om er achter te komen wat wel en niet werkt.

CropX. Dit bedrijf heeft een systeem ontwikkeld wat met behulp van sensoren de grondvochtigheid, temperatuur, en elektrische geleiding meet. Deze data staat in de cloud en kan via je mobiele telefoon geanalyseerd worden. Zo kan optimaal geïrrigeerd worden, met waterbesparing als gevolg. De kosten zijn behapbaar (minder dan 400 dollar per sensor per jaar) en je kan het systeem binnen een paar minuten zelfstandig installeren.

PrecisionHawk verkoopt drones en software die het managen van de landbouw automatiseert en optimaliseert. De drone maakt foto's van het land en verzamelt daarnaast thermische informatie. Zo kan de boer onder andere zien wat de gezondheid van zijn gewassen is en oogstvoorspellingen. Daar houdt het niet op: ook bedekking, warmte- en waterstress, groei, metabolisme, bemesting, en gewasbescherming maken deel uit van het repertoire.

Afbeelding Webuildapps

Schot in eigen stal?

Meestal moeten er om te innoveren wat obstakels en nadelen overwonnen worden. Zo ook bij slimme landbouw. Ten eerste moeten problemen rond eigendom, privacy en toepassing van gegevens opgelost worden en de benodigde modellen en analysemethoden ontwikkeld worden.

Ten tweede kunnen deze innovaties een aardige investering zijn. Je hebt niet zomaar een slimme drone en het onderhoud brengt ook kosten met zich mee.

Daarnaast kan de productiviteit alleen toenemen mits de technologie juist toegepast wordt. Veel boeren hebben (nog) niet de benodigde kennis. De winstmarge in de landbouw is niet groot, wat de wil om te investeren ook niet ten goede komt.

Tenslotte zorgen deze optimaliseringsprocessen ervoor dat er minder mensenwerk nodig is, wat vooral in ontwikkelende landen niet goed zou zijn voor de armoede. Een beetje à la Uber en Lyft die de gevestigde taximarkt overbodig maken.

Graanoogst lonkt

Boeren moeten data gaan gebruiken als nieuwe grondstof en leren waar de waarde ligt. Het eindresultaat is het belangrijkst. Zonder toegevoegde waarde hebben de innovaties geen nut. In dit blog schetsen we een breed beeld - elk voorbeeld heeft eigenlijk een heel blog nodig om genoeg aandacht te krijgen.

De techniek is geen beperkende factor meer. Zodra obstakels overwonnen zijn ligt de weg naar de toekomst van de landbouw wijd open. Wij verwachten dat deze agrarische innovaties de komende jaren steeds meer toegepast zullen worden in de Nederlandse landbouw.

App laten maken voor jouw agrarische bedrijf? Wij helpen je graag met het oogsten van de voordelen.

Afbeelding Webuildapps

Gepubliceerd op 1 maart 2019

Ook interessant om te lezen

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.