Begeleidingsbrieven voor transport van gebruikte banden

Met ReBBA worden bij RecyBEM aangesloten inzamelaars gefaciliteerd bij het transport van gebruikte banden zodat er geen papieren begeleidingsbrief meer nodig is. Met de aanvullende Keurmeester app kunnen banden worden gekeurd.

Doelgroep

Bandeninzamelaars

Opdrachtgever

RecyBEM

Markt

Recycling

Eerste release

05 maart 2018

Over

In Nederland is RecyBEM sinds 1 april 2004 de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Bba) en opgericht als initiatief van bandenleveranciers die invulling moesten gaan geven aan de verantwoordelijkheden uit het Bba.

RecyBEM organiseert de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt komt wordt weer een oude band ingezameld. Hierdoor wordt voorkomen dat oude banden rondslingeren in het milieu en hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden.

Begeleidingsbrieven

Bij het transport van afvalstoffen is een begeleidingsbrief verplicht en moet de chauffeur van het transport kunnen aantonen wat voor afval hij vervoert en wat de herkomst en bestemming van het afval is. Dit geldt ook voor het transport van gebruikte banden, want deze worden ook gezien als afval. Door het volgen van de informatie op de begeleidingsbrief wordt inzicht verkregen in de volumes, afvalstromen en betrokken organisaties binnen Nederland.

Afbeelding Webuildapps

Uitdaging

Omdat de begeleidingsbrief een papieren (doordruk)tijger is met alle bekende problemen en dubbele administratieve handelingen zocht RecyBEM naar een digitale oplossing waarmee zij aangesloten inzamelaars kon laten rijden zonder dat de papieren versie nodig was.

RecyBEM is daarom project 'ReBBA' gestart waarmee een digitale variant van de papieren bon in app vorm gerealiseerd moest worden. Voordat ReBBA in gebruik mocht worden genomen moest er eerst officiële goedkeuring komen op het ontwerp en gebruik van ReBBA door het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Oplossing

Met ReBBA kan een inzamelaar inloggen en een nieuwe begeleidingsbrief aanmaken voor een rit. Het invullen van de bon wordt vergemakkelijkt doordat veel van de beschikbare informatie al via een API beschikbaar is gesteld aan de app. Daarmee wordt het een snelle invulactie. Begeleidingsbrieven kunnen ook offline worden ingevuld en op het moment dat de inzamelaar de informatie wil versturen kan deze gesynchroniseerd worden met RIAR (het achterliggende systeem van RecyBEM). In RIAR kunnen de begeleidingsbrieven verder administratief worden verwerkt.

Bij het proces van een inzamelaar is het keuren van de ingezamelde banden ook een belangrijk onderdeel. Hierbij maken de inzamelaars onderscheid tussen waardebanden - banden in redelijke of goede staat die bruikbaar zijn en daardoor geschikt voor de handel - en schrotbranden, die gerecycled moeten worden.

Via de Keurmeester app kunnen inzamelaars de ingezamelde banden eenvoudig keuren aan de hand van de informatie vanaf de begeleidingsbrieven die via ReBBA zijn ingevuld. De informatie over gekeurde banden gaat op haar beurt weer terug het administratieve systeem van RecyBEM in waar deze verder verwerkt kan worden.

Resultaat

Het interne proces is gestroomlijnder en er is meer inzicht. Doordat de begeleidingsbrieven nu digitaal verwerkt kunnen worden, zijn de administratieve lasten afgenomen.

Voor de (grotere) inzamelaars is een planning API opgezet waarmee zij eenvoudig een planning voor een chauffeur of vrachtwagen kunnen toevoegen vanuit hun eigen softwarepakket. Als een chauffeur via ReBBA inlogt kan hij zien welke adressen hij die dag moet langs gaan. Het voordeel hiervan voor een chauffeur is dat nagenoeg alle informatie automatisch vooraf ingevuld wordt en hij deze alleen maar hoeft te controleren en de begeleidingsbrief hoeft te laten ondertekenen.

Digitale begeleidingsbrief voor gebruikte banden

De begeleidingsbrief is in de app opgezet in hetzelfde format als de papieren versie, met alle herkenbare punten voor de chauffeur. Op deze manier is de adoptiedrempel laag en kan de chauffeur makkelijk en snel de bon invullen. Waar mogelijk is informatie vooraf ingevuld of kan de chauffeur kiezen uit een lijst met opties.

USP afbeelding Digitale begeleidingsbrief voor gebruikte banden

Overzicht van begeleidingsbrieven voor handhaving

Bij controle vanuit handhaving kan de chauffeur direct een overzicht tonen met alle begeleidingsbrieven die horen bij de banden in zijn vrachtwagen. Handhaving kan (leesbaar) alle bonnen nalopen en de inhoud van de vrachtwagen controleren op onregelmatigheden. Direct na het lossen kan de chauffeur alle bonnen versturen naar het administratieve systeem van RecyBEM voor keuring en verdere verwerking.

USP afbeelding Overzicht van begeleidingsbrieven voor handhaving

Keuren van de ingezamelde banden met de Keurmeester app

Een keurmeester kan met de Keurmeester app namens de inzamelaar alle via begeleidingsbrieven ingezamelde banden ophalen en de aantallen keuren onderverdeeld in waarde- en schrotbanden. Alle keurresultaten worden direct via de Keurmeester app verstuurd naar het administratieve systeem.

USP afbeelding Keuren van de ingezamelde banden met de Keurmeester app

Eenvoudig een begeleidingsbrief invullen vanuit een planning

Een inzamelaar kan via de API een planning inschieten die een chauffeur moet afrijden op een dag. Dit scheelt invoerwerk voor de chauffeur zelf en zorgt ervoor dat een inzamelaar het transport makkelijk kan sturen.

USP afbeelding Eenvoudig een begeleidingsbrief invullen vanuit een planning

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.