Begeleidingsbrieven voor transport van gebruikte banden via ReBBA app

Met ReBBA worden bij RecyBEM aangesloten inzamelaars gefaciliteerd bij het transport van gebruikte banden zodat er geen papieren begeleidingsbrief meer nodig is. Het grote voordeel van ReBBA is de volledig digitale verwerking waardoor de administratieve last wordt beperkt. Met de aanvullende Keurmeester app kunnen banden worden gekeurd.

Doelgroep

Banden inzamelaars

Opdrachtgever

RecyBEM B.V.

Markt

Banden recycling

Eerste release

05 maart 2018

Keurmeester keuren

Over RecyBEM

In Nederland is RecyBEM sinds 1 april 2004 de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Bba) en opgericht als initiatief van bandenleveranciers die invulling moesten gaan geven aan de verantwoordelijkheden uit het Bba. 

RecyBEM organiseert de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt komt wordt weer een oude band ingezameld. Hierdoor wordt voorkomen dat oude banden rondslingeren in het milieu en hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. 

Transport met begeleidingsbrief

Bij het transport van afvalstoffen is een begeleidingsbrief verplicht en moet de chauffeur van het transport kunnen aantonen wat voor afval hij vervoert en wat de herkomst en bestemming van het afval is. Dit geldt ook voor het transport van gebruikte banden omdat deze ook worden gezien als een afval. Door het volgen van de informatie op de begeleidingsbrief wordt inzicht verkregen in de volumes, afvalstromen en betrokken organisaties binnen Nederland. 

Digitale begeleidingsbrief via ReBBA

Omdat de begeleidingsbrief een papieren (doordruk)tijger is met alle bekende problemen en dubbele administratieve handelingen zicht RecyBEM naar een digitale oplossing waarmee zij aangesloten inzamelaars kon laten rijden zonder dat de papier versie nog nodig was. RecyBEM is daarom project 'ReBBA' gestart waarmee een digitale variant van de papieren bon in app vorm gerealiseerd moest worden. Voordat ReBBA in gebruik mocht worden genomen moest er eerst officiële goedkeuring komen op het ontwerp en gebruik van ReBBA door het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Met ReBBA kan een inzamelaar inloggen een nieuwe begeleidingsbrief aanmaken voor een rit. Het invullen van de bon wordt vergemakkelijkt doordat veel van de beschikbare informatie al via een API beschikbaar is gesteld aan de app en het een snelle invuloefening wordt. Begeleidingsbrieven kunnen offline worden ingevuld en op het moment dat de inzamelaar de informatie wilt versturen kan deze gesychroniseerd worden met RIAR (het achterliggende systeem van RecyBEM). In RIAR kunnen de begeleidingsbrieven verder administratief worden verwerkt.

Banden keuren met de Keurmeester app

Bij het proces van een inzamelaar is het keuren van de ingezamelde banden ook een belangrijk onderdeel. Hierbij maken de inzamelaars onderscheid tussen waardebanden - banden in redelijke of goede staat die bruikbaar zijn en daardoor geschikt voor de handel - en schrotbranden die gerecycled moeten worden. Via de Keurmeester app kunnen inzamelaars de ingezamelde banden eenvoudig keuren aan de hand van de informatie vanaf de begeleidingsbrieven die via ReBBA zijn ingevuld. De informatie over gekeurde banden gaat op haar beurt weer terug het administratieve systeem van RecyBEM in waarna deze weer verder verwerkt kan worden.

Planning API

Voor de (grotere) inzamelaars is een API opgezet waarmee zij eenvoudig een planning voor een chauffeur of vrachtwagen kunnen toevoegen vanuit hun eigen softwarepakket. Als een chauffeur via ReBBA inlogt kan hij zien welke adressen hij die dag moet langs gaan. Het voordeel hiervan voor een chauffeur is dat nagenoeg alle informatie automatisch vooraf ingevuld wordt en hij deze alleen maar hoeft te controleren en de begeleidingsbrief hoeft te laten ondertekenen. 

Digitale begeleidingsbrief voor gebruikte banden

De begeleidingsbrief is in de app opgezet in hetzelfde format als de papieren versie met alle herkenbare punten voor de chauffeur. Op deze manier is de adoptie drempel laag en kan de chauffeur makkelijk en snel de bon invullen. Waar mogelijk is informatie vooraf ingevuld of kan de chauffeur kiezen uit een lijst met opties.

Begeleidingsbrieven

Overzicht van begeleidingsbrieven voor handhaving

Bij controle vanuit handhaving kan de chauffeur direct een overzicht tonen met alle begeleidingsbrieven die horen bij de banden in zijn vrachtwagen. Handhaving kan (leesbaar) alle bonnen nalopen en de inhoud van de vrachtwagen controleren op onregelmatigheden. Direct na het lossen kan de chauffeur alle bonnen versturen naar het administratieve systeem van RecyBEM voor keuring en verdere verwerking.

Rebba routelijst

Keuren van de ingezamelde banden met de Keurmeester app

Een keurmeester kan met de Keurmeester app namens de inzamelaar alle via begeleidingsbrieven ingezamelde banden ophalen en de aantallen keuren onderverdeeld in waarde- en schrotbanden. Alle keurresultaten worden direct via de Keurmeester app verstuurd naar het administratieve systeem.

Keurmeester keuren

Eenvoudig een begeleidingsbrief invullen vanuit een planning

Een inzamelaar kan via de API een planning inschieten die een chauffeur moet afrijden op een dag. Dit scheelt invoerwerk voor de chauffeur zelf en zorgt ervoor dat een inzamelaar het transport makkelijk kan sturen.

Rebba planning