Belangrijke levensgebieden in kaart brengen

Mijn Stabiliteitskaart is een tool die een persoon en zijn of haar vertrouwelingen kan helpen bij het in kaart brengen wat belangrijke levensgebieden zijn voor de gebruiker. De tool is van en voor de gebruiker zelf en kan het ontstaan van verward gedrag mogelijk voorkomen.

Doelgroep

Cliënt van de GGD

Opdrachtgever

GGD Amsterdam

Markt

Gezondheidsdienst

Eerste release

20 april 2020

Over

Mijn Stabiliteitskaart is een initiatief van verschillende GGD's, waaronder de GGD van Amsterdam. De tool is ontwikkeld door onderzoekers en beleidsmedewerkers van de GGD's met input van hulpverleners, welzijnswerkers en ervaringsdeskundigen. Hun wens was om de al bestaande, fysieke stabiliteitskaart te realiseren als digitale oplossing. Het voordeel van een digitale variant is dat deze makkelijker ingevuld kan worden en ook kan worden gedeeld met vertrouwelingen uit het persoonlijk netwerk.

Met deze tool kan een kwetsbare persoon duidelijk aangeven welke dingen belangrijk zijn in hun leven en wie kan handelen op het moment dat er iets gebeurt op deze gebieden. Doel hiervan is om het ontstaan van mogelijk verward gedrag te voorkomen. De gebruiker kan delen wat goed (stabiel) functioneren voor hem of haar inhoudt, in eigen woorden, met iedereen die hij wil. Zo kunnen deze mensen effectief handelen op het moment dat die stabiliteit mogelijk in gevaar komt door een levensgebeurtenis.

Uitdaging

De uitdaging was om een webapplicatie te bouwen bedoeld als hulpmiddel om makkelijker te kunnen praten over wat voor jou belangrijk is, wat er goed gaat en waarmee je bezig bent. De kaart helpt om dit te duidelijk te maken aan anderen, zoals familie en vrienden, maar ook aan hulpverleners op de momenten waarop dat nodig is. De kaart is dus ook een communicatiemiddel wat helpt met het delen van inzichten. Dit kan van pas komen op het moment dat er gebeurtenissen of veranderingen in je leven plaatsvinden die mogelijk ingrijpend zijn.

Afbeelding Webuildapps

Oplossing

Mijn Stabiliteitskaart geeft je een overzicht van de levensgebieden die belangrijk zijn voor een persoon. Je ziet ook wat belangrijk is aan deze levensgebieden en waarom (in welke behoeftes wordt voorzien). Dit alles is vormgegeven in een intuïtieve, goed bruikbare online tool. Hier is rekening gehouden met de herkenbaarheid, daarom is het ontwerp grotendeels gebaseerd op de papieren versie. Na het aanmaken van de Stabiliteitskaart kan de gebruiker deze per e-mail versturen naar zichzelf, en optioneel ook naar familie en vrienden.

Het resultaat is een stabiele houvast voor gebruikers en dierbaren. Samenvattend is de tool een persoonsgebonden instrument dat de persoon, zijn/haar naasten en betrokken hulpverleners kan helpen om een omslag van stabiel naar instabiel functioneren te voorkomen. De tool doet dit door drie doelen te verbinden: prioriteren, signaleren en preventief handelen.

Levensgebieden

De cliënt kan zelf een keuze maken uit welke levengebieden hij vragen wilt invullen op zijn eigen stabiliteitskaart. Hij heeft de mogelijkheid om levensgebieden te kiezen uit de clusters wonen, gezondheid, dagelijks leven en sociaal leven.

USP afbeelding Levensgebieden

Vragen invullen

Eerste vraag is wat belangrijk is voor de persoon binnen het levensgebied, vervolgens hoe belangrijk en tot slot wordt gevraagd in welke behoeftes dit voorziet.

USP afbeelding Vragen invullen

Samenvatting

Uiteindelijk krijg je een samenvatting van alle vragen die het persoon heeft ingevuld. Deze kan hij vervolgens aanvullen met zijn eigen contactgegevens en die van zijn huisarts. En kan deze kaart per mail delen aan naasten om hem/haar heen.

USP afbeelding Samenvatting

Heb je advies nodig?

Samen inventariseren we jouw casus, de mogelijkheden, budget en tijdlijnen. Maak een afspraak voor een kennismaking.