Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In de AVG/GDPR is afgesproken dat een verwerkingsverantwoordelijken en verwerker samen een verwerkersovereenkomst moeten afsluiten waarin zij afspraken maken over welke procedures zij samen naleven en hoe zij omgaan met de verantwoordelijkheden rondom de verstrekte gegevens.

AVG / GDPR

Onderstaande stellen wij een PDF beschikbaar met daarin een verwerkersovereenkomst. Dit is een concept verwerkersovereenkomst zoals wij deze beschikbaar stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke (onze klant). De overeenkomst is opgesteld op basis van een standaard zoals gesteld door Nederland ICT en bestaat uit twee onderdelen.

Deel 1. Data Pro Statement
Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen

Download verwerkersovereenkomst (concept)

Klaar om aan de tekentafel te gaan zitten?

Samen maken we een concreet plan voor de toekomst met daarin een heldere aanpak voor de bouw.

Wat gaan we doen:

  • Inventarisatie van eisen en wensen
  • Functionaliteit en techniek bepalen
  • Visueel- en interactieontwerp
  • Offerte voor de bouw