Algemene voorwaarden

Wij hechten waarde aan heldere en transparante afspraken. Onderstaand je vind je onze algemene voorwaarden die wij hanteren binnen onze projecten. Waar nodig maken wij afwijkende of aanvullende afspraken om zo de samenwerking en de resultaten te bevorderen.