Een huis bouwen lukt alleen met de juiste tekeningen

Zie het Tekentafeltraject als een architect die eerst bezig gaat met de tekeningen en afmetingen voor een huis alvorens hij kan overgaan tot realisatie. Tijdens dit traject wordt uitgekristalliseerd wat er precies gebouwd moet worden en op welke manier dat het beste kan.

Architect die met tekeningen bezig is

Wat is een Tekentafeltraject?

De Tekentafel omvat het visueel verder uitwerken en het afstemmen van de definitieve wensen van jouw project. Daarnaast wordt er een plan opgesteld voor de technische realisatie. Het voortschrijdende inzicht wat tijdens deze fase wordt opgedaan, zorgt voor nieuwe en vaak slimme(re) keuzes over een project.

Met deze aanpak zijn de verwachtingen over en weer concreet voordat er begonnen wordt met de bouw. Het proces is simpel: eerst een heel goed ontwerp van de UI/UX en een gedegen plan van aanpak. Als je daar enthousiast over bent, volgt een gericht voorstel voor de bouw. Zo kun je efficiënt een app laten maken.

Opbouw van een Tekentafeltraject

Elke Tekentafel start met het inventariseren van de wensen voor het project. We willen begrijpen waarom iedere feature nodig is en hoe deze van waarde is voor de gebruiker. Daarna volgt een ontwerp en finetuning tot het ontwerp perfect past bij de situatie en het gedrag van de eindgebruiker. Na goedkeuring hiervan volgt een technisch plan en voorstel voor de bouw.

 1. Analyse en voorbereiding

 2. Ontwerp

 3. Finetuning

 4. Technisch plan

 5. Voorstel voor de bouw

Tekentafel in vogelvlucht

 1. Analyse en voorbereiding

  Vooraf definiëren we alle requirements voor het project. We willen begrijpen waarom iedere feature nodig en waardevol is. Daarnaast zijn de kaders belangrijk waarbinnen een oplossing geboden moet worden.

 2. Ontwerp (User Experience)

  We kijken door de bril van de eindgebruiker en schetsen de meest logische flow en indeling voor iedere feature. Dit om tot een intuïtief geheel te komen wat perfect past bij de situatie en het gedrag van de gebruiker.

 3. Ontwerp (User Interface)

  Wanneer de flow en indeling helder zijn, gaan we aan de slag met een visueel ontwerp. Hierin blijven we zoveel mogelijk in lijn met een eventueel bestaande branding.

 4. Interactief prototype

  Door het design op een logische manier in een prototype te verwerken ontstaat een representatief beeld van het eindresultaat. Zo ontstaat vaak een gevoel van bevestiging (of juist niet), waardoor we tijdig kunnen bijsturen.

 5. Finetuning

  De eerste versie van een ontwerp zal na een kritische blik (bijna) altijd leiden tot voortschrijdend inzicht. Deze inzichten verwerken we tijdens de finetuning. De bovenstaande stappen worden herhaald totdat de richting die we op willen wordt bevestigd in het prototype.

 6. Technisch ontwerp

  Na goedkeuring van het ontwerp gaan we aan de slag met de techniek. Er wordt een plan uitgewerkt voor de technische implementatie die rekening houdt met verschillende scenario's en past binnen de kaders van het project.

 7. Voorstel voor de bouw

  Nu is er een duidelijk beeld van wat er gemaakt moet worden, hoe het moet werken en met welke inzet het plan gerealiseerd moet worden. Dit wordt uitgewerkt in een voorstel met o.a. de benodigde tijdlijnen en een investeringsbegroting voor de bouw.