Met vakmanschap bouwen we tot hoog niveau

In het Bouwtraject wordt een ontwerp tot leven gebracht. Met vakkundige precisie wordt de software gerealiseerd. Dit gebeurt met standaardcomponenten waar dat kan en met maatwerk waar dat nodig is, altijd werkend vanuit de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Bouwput met bouwvakkers

Wat is een Bouwtraject?

Het Bouwtraject omvat de technische realisatie van een (software) project. In dit stadium ligt er een goedgekeurd ontwerp, een solide plan van aanpak en is er een akkoord op het budget en de tijdlijnen. Daarmee is het tijd voor ons als app ontwikkelaar om aan de slag te gaan met de werkelijke realisatie.

Opbouw van een Bouwtraject

Elke Bouw doorloopt in meer of mindere mate de stappen hiernaast. Het proces is niet per se lineair, vaak worden stappen meerdere keren doorlopen doordat er tijdens de uitvoering voortschrijdend inzicht ontstaat. Deze stappen zijn essentieel om tot een goed resultaat te komen wat past bij de verwachtingen en gereed is om in gebruik te nemen.

 1. Werkvoorbereiding

 2. Realisatie

 3. Testen en Quality Assurance

 4. Acceptatie

 5. Release

De Bouw in vogelvlucht

 1. Werkvoorbereiding

  We beginnen met het plannen en voorbereiden van de werkzaamheden, zodat deze efficiënt uitgevoerd kunnen worden en iedereen weet wat er van elkaar verwacht wordt. Ook zorgen we voor een degelijke inrichting van onze tools. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid om eenvoudig testversies te kunnen maken en die te versturen naar een groep.

 2. Realisatie

  Vervolgens brengen wij alle plannen tot leven tijdens de realisatie. Met een kritische blik blijven we vanuit het gedrag en de situatie van de eindgebruiker beredeneren. Zo komen we tot een app die prettig werkt en zo goed mogelijk presteert. De realisatie verloopt in logische onderdelen; tijdens de bouw worden video's van werkende functionaliteit gedeeld. Zo blijf je als opdrachtgever betrokken bij de resultaten.

 3. Testen en Quality Assurance

  Wanneer een logisch deel gerealiseerd is, volgt het testen van dit deel. Dit gebeurt voornamelijk intern, maar op verzoek kan er tijdens het testen worden meegekeken. Bevindingen en opmerkingen worden besproken. Afhankelijk van de inhoud wordt een bevinding gelijk meegenomen of genoteerd voor een volgende release. Wanneer alle logische onderdelen van de app gereed zijn, gaat een QA specialist aan de slag om alles kritisch te doorlopen. Zo testen we voorafgaand aan de acceptatie of de app voldoet aan de kwaliteitsstandaard waar wij voor staan.

 4. Acceptatie

  Dit wordt de echte vuurdoop. We leveren het resultaat aan bij de opdrachtgever en vragen om met een kritische blik ernaar te kijken. Mochten er bevindingen zijn dan bespreken we deze en voeren we waar nodig verbeteringen door. Afhankelijk van de specifieke bevindingen in deze fase volgt in meer of mindere mate een finetuning sessie.

 5. Release

  Na acceptatie bereiden wij een release naar productie voor. Dat houdt in dat deze versie van de app of software beschikbaar wordt gemaakt voor de eindgebruikers. Wanneer de release voltooid is, kunnen de eindgebruikers het product in gebruik nemen.