Met een adviesgesprek helpen wij je op weg

Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek bespreken we jouw idee voor een app, koppeling of andere software oplossing. De uitdagingen en mogelijkheden worden verkend en we proberen te achterhalen welke features noodzakelijk zijn voor een goede basis.

Typmachine met het woord Goals op papier

Wat wil je bereiken?

Je wil iets bereiken en bent benieuwd wat daarvoor de beste aanpak is. Wat je precies wil bereiken en waarom is voor ons essentiële informatie om goed in te schatten hoe we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Tijdens dit eerste adviesgesprek maken we kennis, bespreken we de wensen en (on)mogelijkheden, leer je meer over ons als app ontwikkelaar en nemen we je mee in wat er nodig is om een goede app te laten maken.

Voorafgaand aan het adviesgesprek vernemen we graag wat informatie over het vraagstuk. Dit is niet per se nodig, maar zorgt er voor dat we weten in welke richting jij een oplossing zoekt. Met die kennis kunnen we gemakkelijker meedenken over de slimste aanvliegroute.

Opbouw van een adviesgesprek

Elk gesprek is anders en vereist specifieke vragen, maar sommige onderwerpen komen altijd aan bod. Hiernaast zie je de vijf punten die standaard deel uitmaken van een adviesgesprek. Hieronder nemen we je in vogelvlucht mee in wat er bij deze onderwerpen besproken wordt. Zo kan je met heldere verwachtingen een adviesgesprek bij ons aanvragen.

 1. Achtergrond

 2. Uitdagingen

 3. Doelen

 4. Mogelijkheden

 5. Vervolg

Adviesgesprek in vogelvlucht

 1. Achtergrond

  We starten met het bespreken van de achtergrond en omgeving van de onderneming. We stellen veel vragen om een goed beeld te krijgen van wie jullie zijn. Het is belangrijk om te weten wat jullie precies doen, waarom jullie dit doen en voor voor wie.

 2. Uitdagingen

  Daarna bespreken we welke uitdagingen er spelen voor de onderneming. We stellen vragen over waarom deze uitdagingen precies ontstaan om zo goed te begrijpen wat er speelt. Heel belangrijk hierbij is wie er allemaal bij betrokken zijn en vanuit welke rollen en verantwoordelijkheden.

 3. Doelen

  Je wil iets bereiken en daarom zit je bij ons aan de (virtuele) tafel. Wat je precies wilt bereiken en waarom is voor ons essentiële informatie om goed in te schatten hoe we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen. We bespreken daarom de doelen van de app en de organisatie.

 4. Mogelijkheden

  Met deze antwoorden gaan we verkennen welke mogelijkheden en oplossingsrichtingen er zijn. Ook bepalen we welke goed passen in het beleid van de organisatie zelf. Hierbij zijn kaders als tijdslijnen en budget een belangrijk onderdeel maar ook randvoorwaarden voor een koppeling met een ander systeem.

 5. Vervolg

  Op basis van het gesprek en de gemaakte keuzes maken wij een vrijblijvend voorstel en met inschatting van het benodigde budget en de tijdslijnen om een oplossing te realiseren. In het voorstel vermelden wij ook welke stappen er nog genomen moeten worden om tot een definitief plan en offerte te komen.