Een goed ontwerp wordt bepaald vanuit de gebruiker

UI/UX design is een zoektocht naar passende oplossingen voor behoeftes van de gebruikers. Bij het ontwerpen van een app is het belangrijk om te weten wie de eindgebruiker is en wat het leven van deze eindgebruiker makkelijker zou maken.

User centered design

Het ontwerp dient als fundering

Zonder een goed doordacht ontwerp kunnen we niet overgaan tot realisatie. Daarom wordt eerst een goed ontwerp van de UI/UX en techniek gemaakt. Als je daar enthousiast over bent kunnen we het project volledig realiseren en vervolgens beheer en onderhoud uitvoeren.

Wanneer de eindgebruiker een app in gebruik neemt, moet de eerste indruk van het gebruik positief zijn. Een optimale UI/UX zorgt niet alleen voor tevreden eindgebruikers, maar ook voor onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Een goed uitgevoerde ontwerpfase is voor ons als app ontwikkelaar daarom onmisbaar voor een succesvol resultaat.

Ontwerpfase in vogelvlucht

Op basis van de informatie uit de conceptfase gaan we aan de slag met de flow in de app. Door vanuit de gebruiker te beredeneren, schetsen we de meest logische flow en indeling voor iedere gewenste feature. Als de flow en indeling helder zijn gaan we aan de slag met een visueel ontwerp. Hier delen we frequent visuals van.

Na goedkeuring van het ontwerp werken we een plan uit voor de technische implementatie, rekening houdend met de kaders van het project. Gedurende dit hele proces worden kritische vragen gesteld. Dit alles om een app te maken die perfect past bij de situatie en het gedrag van de gebruiker.

Resultaat en vervolg

Het resultaat van de ontwerpfase is:

  • Een volledig ontwerp in de gewenste stijl
  • Een uitgewerkte user flow
  • Een interactief prototype
  • Technisch ontwerp, zoals een systeemschets en een datamodel
  • Een uitgekristalliseerd beeld van de scope en de benodigde inspanning

Door de ontwerpfase samen goed af te stemmen volgt een solide fundering waarop we verder kunnen bouwen. Hiermee kan de stap worden gezet naar de volgende fase: de realisatie.