Een heldere uitleg bij het jargon van een app ontwikkelaar

Onze omgeving is doorspekt met technische termen en veel woorden overgenomen uit het Engels. In onze definitielijst leggen we helder uit wat er met een bepaalde term wordt bedoeld.