Wireframe

Wireframes (draadmodel) zijn een belangrijk onderdeel voor het ontwikkelen van de UI/UX. Een wireframe is een vroege weergave/schets van hoe het eindresultaat van een app of website er uit komt te zien. Wireframes zijn beeldvormend en moeten helpen bij het snel uitwerken van de structuur en flow door een app heen. Als ervaren app ontwikkelaar gebruiken wij wireframes om de flow van de app duidelijk te krijgen.