Sprints

Sprints (iteraties) zijn vooraf vastgestelde perioden waarin in een vooraf vastgestelde hoeveelheid werk wordt afgewerkt door ontwikkelaars.