Software

Software is computerprogrammatuur en bevat instructies aan het computersysteem die het mogelijk maken dat de computerapparatuur taken uitvoert.