Script

Een script is een lijst met opdrachten die uitgevoerd kan worden zonder tussenkomst van een gebruiker.

RSS  •  Scrum