Key Performance Indicators (KPI's)

KPI's zijn op voorhand overeengekomen parameters die het prestatieniveau van kritische bedrijfsactiviteiten weergeven.