Home automation

Home automation, ofwel domotica, is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning.