GPS

Een Global Positioning System (GPS) is een wereldwijd gebruikt systeem voor plaatsbepaling en navigatie op aarde met behulp van satellieten.