Framework

Een framework (letterlijk: raamwerk) is het geheel van softwarecomponenten dat gebruikt kan worden bij het programmeren van applicaties. Ook de afspraken tussen app ontwikkelaars over hoe de verschillende componenten gebruikt worden, welke codestandaarden gebruikt worden en de libraries (bibliotheken) waarin gewerkt wordt behoren tot het framework.