Broncode

De broncode is de code die door een programmeur (per platform) in formele programmeertaal geschreven. Met behulp van deze code weet een apparaat welke commando's waar en wanneer uitgevoerd moeten worden, zodat de eindgebruiker een werkend product heeft.