API

Wat betekent API?

API staat voor Application Programming Interface. Het is een verzameling definities op basis waarvan computerprogramma's met elkaar communiceren. Het geeft (als een soort poort) externe partijen zoals app ontwikkelaars de mogelijkheid om met een interne database van een klant te werken.